Belasting op bankautomaten in Wallonië

De regeringen van het Waals Gewest en de Franse gemeenschap hebben na een nacht onderhandelen een akkoord bereikt over de begroting voor 2012. Opvallend is vooral een verhoogde belasting op bankautomaten.

24 uur lang zaten de ministers van het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap samen vooraleer er een akkoord uit de bus kwam. Een zware bevalling, maar dat was niet onverwacht. Gewest en gemeenschap moesten op zoek naar 300 miljoen euro en dat terwijl ze de sinds 2009 al 1 miljard hadden moeten besparen.

Uiteindelijk komen er vooral nieuwe belastingen, al willen de ministers daarbij de modale Waal ontzien. Zo wordt het systeem van ecoboni en -mali voor auto's herbekeken. Vooral meer vervuilende auto's zouden zwaarder worden belast. Opvallend is ook de belasting op bankautomaten. Op die manier willen gewest en gemeenschap geld recupereren bij de banksector, geld dat de overheid zelf heeft moeten ophoesten voor de redding van bijvoorbeeld Dexia. Tot slot is er ook sprake van een extra belasting op waterzuivering, een bijdrage waar uiteindelijk vooral Vlaanderen zal voor opdraaien, klinkt het.

Oorspronkelijk zou er ook sterk gesnoeid worden in het aanbod van de openbaarvervoermaatschappij TEC, maar uiteindelijk blijft alles daar bij het oude. "We gaan de verliezen fors inperken op een manier die geen invloed heeft op het aanbod", zegt minister van Transport Philippe Henry (Ecolo, foto).

Gewest en gemeenschap houden voor hun begroting overigens rekening met een economische groei van 1,2%. Dat is wel hoger dan de groeicijfers die worden gehanteerd in Vlaanderen en in Brussel. Met de besparing van 300 miljoen euro zitten het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap ook nog steeds op hun vooropgestelde traject. Dat moet in 2015 leiden tot een begroting in evenwicht.