Food will win the War

FOOD WILL WIN THE WAR
Charles E. Chamers

Charles E. Chamers maakt deze poster in opdracht van de in augustus 1917 opgerichte ‘U.S. Food Administration’ onder leiding van Herbert Hoover. Die laat president Woodrow Wilson weten dat "second to military action, food was the dominant factor that will win the war."
Herbert Hoover werkt een programma uit dat gebaseerd is op het idee dat de Amerikanen op vrijwillige basis hun eetgewoonten zouden aanpassen.
Op die manier kan Amerika voedselhulp geven aan de oorlogvoerende landen.
De poster is het ideale middel om de burgers op te roepen deel te nemen aan deze campagne. Bij de bevolking krijgt de campagne al snel de naam ‘Hooverizing’.
 

Meer info

lees ook