Invasie van de Amerikaanse ribkwal in Noordzee

De Amerikaanse ribkwal rukt op in de Noordzee. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) hebben vastgesteld dat de kwalsoort steeds dichter en dichter nadert tot bij onze kust. Dit jaar hebben de wetenschappers de kwal al verschillende keren gespot in het zeewater van Oostende. Goed nieuws is dat niet.

De kwal is gespot in het tweezeeëngebied, het Kanaal en de Noordzee, en in Noord-Nederland. Dit jaar is de Amerikaanse ribkwal ook veel gezien in de spuikom van Oostende. Aan de Noord-Franse kust is de kwal nog niet prominent aanwezig, hoewel de kwal er wel al gezien is.

De wetenschappers hebben een deel van de kwallen gevangengenomen en laten reproduceren om te observeren wat de leef- en vooral eetgewoonten zijn. Dat blijken vooral vissenlarven en visseneitjes te zijn. Een verontrustende vaststelling voor de visserij, stelt het ILVO.

De vraag is of de Amerikaanse ribkwal een stabiele populatie zal vormen in de Noordzee. Deze kwal voelt zich beter in warmer water en wordt ook groter in warmer water. Bij ons is een maximale lengte van 10 centimeter gemeten, in de Middellandse Zee zijn exemplaren gevonden van 20 centimeter.

De wetenschappers van het ILVO vermoeden dat de grotere exemplaren niet alleen larven en eitjes van vissen zullen eten, maar ook nog ander voedsel. In de Kaspische en de Rode Zee hebben ribkwallen ervoor gezorgd dat er heel wat minder vissen en schelpdieren waren. Daardoor zou de Amerikaanse ribkwal een grotere bedreiging kunnen vormen voor de vispopulatie in de Noordzee, als er nog meer Amerikaanse ribkwallen bij komen en als de exemplaren groter worden.

Onderzoekers uit ons land, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zoeken naar een oplossing. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek in Oostende cöordineert dat project. Ze onderzoeken wat de ribkwal bij ons eet en of er vissen bestaan in onze Noordzee zijn die de ribkwallen eten.