Nederland teruggefloten over Hedwigepolder

Europa aanvaardt het Nederlandse alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder niet. De Europese commissaris voor Milieu, Janez Potocnik, heeft de Nederlandse staatssecretaris Henk Bleker daarover een brief gescheven.

Nederland stelde voor om twee andere, kleine polders onder water te zetten in plaats van de Hedwigepolder. Maar dat plan acht commissaris Potocnik "niet overtuigend", zelfs "problematisch" en "niet in overeenstemming met de ecologische vereisten voor het ecosysteem".

"De alternatieve maatregelen die in juni 2011 beslist werden, zullen niet tot een groot, ecologisch coherent gebied leiden zoals dat het geval zou zijn met de Hedwigepolder", staat in de brief. "Daarom druk ik de hoop uit dat uw regering de alternatieve maatregelen aanpast (...) zoals aanvankelijk afgesproken met Vlaanderen."

De ontpoldering van de Hedwigepolder (het onder water zetten van de polder) maakt deel uit van het plan om de Schelde uit te diepen. Europa ging daarmee akkoord op voorwaarde dat er bijkomende natuurmaatregelen werden genomen om het verlies aan natuurgebied goed te maken. In internationale verdragen, de Scheldeverdragen, zijn België en Nederland overeengekomen dat een van de herstelmaatregelen de ontpoldering van de Hedwigepolder is.

In Nederland is er veel lokaal protest tegen de ontpoldering van de Hedwigepolder, het protest is zo groot dat politici zich al jaren in alle bochten en hoeken wringen om een alternatief te zoeken voor de ontpoldering van de polder. Staatssecretaris Bleker beweert dat hij de goedkeuring van Europa niet nodig heeft om zijn plannen door te voeren. Maar Europa zou dan een inbreukprocedure opstarten tegen Nederland omdat het internationale verdragen niet nakomt.

Ook in het Vlaams Parlement gaan veel stemmen op om Nederland aan te spreken over de Hedwigepolder en desnoods een officiële ingebrekestelling te sturen.