Onderhandelaars bogen zich over energie

Formateur Elio Di Rupo (PS) en de zes onderhandelende partijen hebben vandaag het hoofdstuk energie besproken. De belangrijkste thema's waren de kernuitstap en de nucleaire rente. Zondag komen de onderhandelaars opnieuw bijeen om over de sociaal-economische thema's te praten.

De onderhandelaars hebben vandaag van 10.30 uur tot ongeveer 17.45 uur samengezeten. Op tafel lag het energiehoofdstuk. Vooral de kernuitstap en de nucleaire rente werden daarbij besproken.

De onderhandelaars werden het eens om na te gaan of er voldoende andere energie beschikbaar is om kernenergie te vervangen. Pas als blijkt dat er genoeg alternatieve capaciteit beschikbaar is, kan de wet op de kernuitstap uitgevoerd worden. Volgens die wet sluiten de oudste kerncentrales in 2015 en de recentere in 2025.

Wat de nucleaire rente betreft, is een werkgroep opgericht die moet nagaan hoe die rente geïnd kan worden. De nucleaire rente is de winst die de producenten halen uit de afgeschreven kerncentrales en die de overheid wil afromen.

Daarnaast zijn de onderhandelaars het ook eens geraakt om een concurrentiemechanisme uit te werken zodat de energieprijzen in ons land niet hoger liggen dan in de buurlanden.

Cijfers Hoge Raad Financiën maandag bekend

Vandaag zouden de onderhandelaars ook nieuwe cijfers van de Hoge Raad voor Financiën moeten gekregen hebben. Die zouden dan duidelijk moeten maken welke inspanningen de federale overheid en de gewesten moeten doen voor hun begrotingen. Dat rapport werd echter nog niet afgeleverd en zal pas maandag aan ontslagnemend minister van Financiën Didier Reynders (MR) bezorgd worden.

Over die inspanningen van de gewesten heeft Vlaanderen altijd gezegd dat ze al genoeg bespaard heeft. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) gaf het deze week nog eens mee aan formateur Di Rupo tijdens een onderhoud met alle gewesten. CDH-voorzitter Benoit Lutgen herhaalt dat standpunt nu ook voor het Waals Gewest. Volgens Lutgen heeft Wallonië eveneens genoeg bespaard en moet het federale niveau nu zijn deel van de inspanningen doen.

De onderhandelaars zelf zien elkaar pas zondag weer, om 14.30 uur. Dan snijden ze de hoofdstukken Overheidsbedrijven, Steun aan ondernemingen en Maatschappelijke Integratie aan.