Pvt. Treptow's Pledge

PVT. TREPTOW’S PLEDGE
C. LeRoy Baldridge

Om de publieke opinie warm te maken voor de oorlogsdeelname richt president Woodrow Wilson in april 1917 het ‘Committee on Public Information’ op. Onder leiding van journalist George Creel groeit deze commissie uit tot een moderne propagandamachine. Ze engageert kunstenaars en schrijvers om de oorlogsinspanning te promoten. In Amerika worden in 2 jaar tijd 20 miljoen affiches gedrukt om rekruten te werven, oorlogsleningen te verkopen, geld in te zamelen of de bevolking aan te zetten minder voedsel te consumeren.

Dankzij deze poster uit 1918 van C. LeRoy Baldridge is de ‘ Fourth Liberty Loan ‘ een enorm succes.
 

lees ook