Raad van State vernietigt Gentse drankverbod

De Raad van State heeft het politiereglement van de Gentse Feesten 2010 vernietigd. Daarin werd de verkoop van alcohol op andere plaatsen dan horecazaken verboden. Enkele nachtwinkeluitbaters trokken echter naar de Raad van State en krijgen nu gelijk.

De stad Gent voerde in 2010 binnen de Gentse feestenzon een verbod op de verkoop van alcoholische dranken in voor andere verkooppunten dan horecazaken.

Het verbod gold van 1 uur 's ochtends tot 9 uur 's ochtends. De stad wilde op die manier de overlast als gevolg van overdreven alcoholverbruik indijken. Ze kwam met de maatregel echter ook tegemoet aan de verzuchtingen van de pleinorganisatoren, die door het verbod op de blikjes- en flessenverkoop meer drank konden verkopen in hun dranktenten.

Enkele nachtwinkeluitbaters trokken echter naar de Raad van State. Die geeft de uitbaters nu gelijk. De Raad van State heeft het politiereglement van de Gentse Feesten 2010 nu vernietigd en geeft het gemeentebestuur ook een veeg uit de pan. Volgens de Raad van State was het verbod veeleer ingegeven door economische motieven dan door het beperken van de overlast.

Voor de start van de recentste Gentse Feesten, in 2011, gaf de auditeur van de Raad van State al aan dat Gent het oorzakelijke verband tussen overlast en de verkoop van drank onvoldoende aantoonde. Het stadsbestuur besloot voor de editie van 2011 dat er tussen 20 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends geen drank in glas meer verkocht mocht worden in de feestenzone. Blikjes mochten toen wel.