Vlaamse regering maakt erfgoedsubsidies bekend

De Vlaamse regering heeft de subsidies goedgekeurd voor de centra voor cultureel erfgoed. Een van de organisaties op de lijst is de vzw Tapis Plein, die won deze week de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultureel Erfgoed, maar wist nog niet of het personeel zou kunnen blijven.
Joke Schauvliege

De Brugse erfgoedvereniging Tapis Plein kreeg dan wel een prijs van de Vlaamse regering, maar moest toch bang afwachten. De organisatie had haar zes personeelsleden in vooropzeg geplaatst omdat men niet zeker was van de nodige subsidies.

Minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) beloofde een oplossing en die ligt nu op tafel. Normaal gezien moest de regering voor 1 oktober beslissen over de meerjarige subsidies in het erfgoedbeleid. Maar omdat de begroting 2012 langer op zich liet wachten, kon minister Schauvliege pas nu de nodige knopen doorhakken voor de periode 2012-2016.

In totaal worden acht landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed gesubsidieerd:

  • Tapis Plein vzw - actieve cultureel-erfgoedparticipatie - 140.000 euro
  • Volkskunde Vlaanderen vzw - volkscultuur - 200.000 euro
  • Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed - expertise technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed - 190.000 euro
  • Het Firmament vzw - expertise erfgoed van de podiumkunsten - 190.000 euro
  • Packed vzw - expertise digitaal erfgoed - 285.000 euro
  • Centrum Agrarische Geschiedenis vzw - expertise agrarisch erfgoed - 285.000 euro
  • Centrum voor Vlaamse Architectuurarchieven vzw - expertise cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving - 293.000 euro
  • Centrum Religieuze Kunst en Cultuur vzw - expertise religieus erfgoed - 400.000 euro

Ook twee organisaties die werken rond volkscultuur krijgen de komende jaren subsidies:

  • Familiekunde Vlaanderen vzw - 260.000 euro
  • Heemkunde Vlaanderen vzw - 350.000 euro