Flitspaalvandalisme sterk toegenomen in 2010

Vorig jaar zijn in ons land 44 feiten van vandalisme aan flitspalen vastgesteld. Dat is een sterke stijging in vergelijking met 2009 toen slechts 13 inbreuken werden geregistreerd.

In 2010 werden er zowel in Vlaanderen als in Wallonië telkens 22 incidenten gemeld. Dat is meer dan 3 keer zoveel als in 2009. Toen waren er slechts 8 gevallen in Vlaanderen en 5 in Wallonië.

In 2010 ging het in 6 gevallen om vernielingen door brand of ontploffing. In 5 gevallen werd de flitspaal onklaar gemaakt door beschadiging. 6 keer was er sprake van vandalisme door graffiti, 7 keer van vandalisme "op andere roerende goederen" en 20 keer van "andere vernielingen".

Van alle 202 geregistreerde beschadigingen in de periode 2005-2010 ging het in 43 gevallen om brandstichting, 19 keer om beschietingen en 47 keer werd de flitspaal onbruikbaar gemaakt met verf. In 14 gevallen werd het toestel weggenomen.