Uplace "doodsteek voor de kleinhandel"

Oppositiepartij Groen! is niet te spreken over de beslissing van de Vlaamse regering om een bouwvergunning toe te kennen aan het Uplace-project. "Een groot shoppingcentrum in Machelen kan de doodsteek betekenen voor veel handelaars in de streek", luidt het. Ook de Bond Beter Leefmilieu (BBL) verzet zich.
Een simulatiefoto van het Uplace-project

Volgens Filip Watteeuw, fractieleider voor Groen! in het Vlaams Parlement, negeert de Vlaamse regering de bezwaren die werden geopperd door de bewoners, de milieubeweging en de vertegenwoordigers van de regionale economie.

Hij vreest dat de keuze voor een groot shoppingcentrum in Machelen de "doodsteek kan beteken voor veel handelaars in de streek". Volgens de Groen!-politicus gaat de regering met de beslissing ook in tegen haar eigen Winkelnota. "Daarin werd juist gekozen voor het behoud van kleinere winkels en tegen megavestigingen die geen enkele meerwaarde betekenen omdat ze de lokale economie ondermijnen."

Ook minister-president Kris Peeters (CD&V) krijgt een veeg uit de pan. "Het is ver gekomen als de vroegere voorzitter van Unizo nu de voortrekker is geworden van dit soort projecten. Blijkbaar krijgen bepaalde lobby's van de Vlaamse regering alles gedaan", aldus Watteeuw.

"Trams en bussen zullen mobiliteitsprobleem niet oplossen"

Milieuorganisaties wijzen op de volgens hen rampzalige gevolgen voor de mobiliteit wanneer het project er zou komen. "Er zullen naar schatting per dag 25.000 extra wagens op de Brusselse Ring bijkomen. Zelfs met bijkomende tram- en buslijnen blijft het verkeersprobleem enorm", aldus Eric Grietens van de Bond Beter Leefmilieu (BBL).

"Er zal extra sluipverkeer ontstaan in de nabije gemeenten en dat zal een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid en verkeersveiligheid in die gemeenten", besluit hij. De BBL overweegt, net als de zelfstandigenorganisatie Unizo, om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Onenigheid tussen Machelen en Vilvoorde

Ook in Vilvoorde, een buurgemeente van Machelen, is er ongenoegen. De plaatselijke afdeling van Open VLD laat weten "niet blij" te zijn met de beslissing. De partij hoopt dat de Vlaamse regering nu "twee keer zal nadenken" bij het toekennen van de milieuvergunning voor Uplace. De beslissing daarover valt begin 2012.

"Open VLD Vilvoorde heeft reeds eerder zijn bezwaren geuit tegen dit project. Het steunde dan ook het bezwaarschrift dat vanuit de stad Vilvoorde werd ingediend tegen de inplanting van het megaproject Uplace in Machelen", aldus eerste schepen Corinne Olbrechts. De lokale afdeling gaat overigens wel in tegen het nationale partijstandpunt, want Open VLD is een voorstander van het Uplace-project.

De gemeente Machelen zelf staat achter het project. Burgemeester Jean-Pierre De Groef (SP.A) noemde de komst van Uplace eerder "belangrijk voor de gemeente en de regio". Volgens hem hoeven de handelaars niet te vrezen omdat grootschalige projecten als deze de kleinhandel in de nabijgelegen kernen zouden versterken.