Brusselse regering gaat voor plan B voor Havenlaan

De Brusselse regering kiest voor een nieuw project voor de Havenlaan, de brede laan tussen het kanaal en de site van Thurn en Taxis. Op de ministerraad gisteren is beslist om af te zien van gerechtelijke procedures en te opteren voor een versnelde maar vereenvoudigde heraanleg van de fietspaden en trottoirs.

Het eerste plan voor de heraanleg van de Havenlaan stootte op fel protest van buurtbewoners. Zij namen het niet dat bij die heraanleg ook de oude platanen zouden sneuvelen. De actievoerders vochten ook de bouwvergunning voor de heraanleg aan. Die was indertijd opgesteld rond de komst van een nieuw bedrijvencentrum. Maar dat bedrijvencentrum is er nooit gekomen. De rechter gaf hen gelijk. Op 6 september, de dag waarop de het kappen van de bomen zou beginnen, werden de werkzaamheden alweer stilgelegd en begin oktober werd de bouwvergunning definitief geschorst.

De Brusselse regering bleef niet bij de pakken zitten en ging onder meer in beroep bij de Raad van State. Nu verandert ze opnieuw het geweer van schouder. Op de ministerraad gisteren werd beslist om alle gerechtelijke procedures stop te zetten en te gaan voor een plan B.

Minister Grouwels van Openbare Werken (CD&V) en haar collega staatssecretaris voor Stedenbouw Emir Kir (PS) stelden voor om te laten onderzoeken of de herstellingswerken aan de trottoirs en de aanleg van het fietspad kunnen uitgevoerd worden zonder bouwvergunning of via vereenvoudigde procedures. Voor de renovatie van de Claessensstraat wordt een nieuwe bouwvergunning ingediend op basis van het bestaande ontwerp. Met de aannemer worden gesprekken opgestart over de hoogte van de schadevergoeding. In een tweede fase zou dan een plan B uitgewerkt worden voor de rest van de Havenlaan.

Actiegroep vraagt inspraak bij nieuwe plannen

Het bewonerscomité Actie Patrimonium Kasseien en Platanen (APKP), een van de actiegroepen die protesteerde tegen de heraanleg van de Havenlaan, is tevreden over de koerswijziging van de Brusselse regering. De actiegroep hoopt nu dat bewoners en gebruikersorganisaties inspraak krijgen bij het opstellen van het plan B.

"We zijn wel opgetogen dat er nu eerst werk wordt gemaakt van de heraanleg van de trottoirs en de aanleg van het fietspad. Dat is een tegemoetkoming aan ons voorstel", aldus Wim Didelez van APKP. Het feit dat de Brusselse regering geen nieuwe gerechtelijke stappen onderneemt in het Havenlaandossier wordt ook positief onthaald.

APKP hamert er wel op dat de schadevergoeding voor de aannemer niet hoger mag oplopen dan 10 procent van de geraamde kosten. "De initiële heraanleg werd geschat op 12 miljoen euro. Minister van Begroting Jean-Luc Vanraes (Open VLD) zei in de media dat de schadevergoeding kon gaan tot 6 miljoen euro. Dat is voor ons onaanvaardbaar", besluit Didelez.