Moet de bever in Canada wijken voor de ijsbeer?

Moet de bever binnenkort de plaats ruimen als nationaal dier van Canada voor de "indrukwekkende" ijsbeer? Als het van de conservatieve senator Nicole Eaton afhangt wel, want volgens haar is een bever "een rat met abnormale tanden".

"De symbolen van een volk zijn niet eeuwig en ze kunnen veranderen in de loop van de geschiedenis om het karakter van de bevolking en de ziel van de natie te weerspiegelen", zo zei ze in de Senaat. Volgens haar is een bever een "rat met abnormale tanden", wat in schril contrast staat met de "indrukwekkende" ijsbeer.

De bever heeft zich gaandeweg opgewerkt tot het symbool van Canada sinds het dier in de 17e een belangrijke rol speelde in de pelshandel van de Franse kolonisten. Het knaagdier met de grote tanden dat bekend is voor de dammen en burchten die het bouwt, is sinds 1975 ook officieel het symbool van Canada.

Als Canada zou kiezen voor de ijsbeer als nationaal dier, zal het die wel moeten delen met Coca Cola, zo schreef de National Post ironisch. Coke gaat de komende maanden de traditionele rode blikjes van de frisdrank vervangen door witte exemplaren met ijsberen. Cola wil zo aandacht vragen voor het lot van de ijsberen die er op achteruit gaan in aantal. IJsberen spelen vaak een rolletje in de reclame voor Cola.

lees ook