Onderhandelaars bereiken akkoord over kernuitstap

Formateur Elio Di Rupo (PS) en de zes onderhandelende partijen hebben een akkoord bereikt over de kernuitstap. Ze hebben afgesproken dat de kerncentrales dichtgaan wanneer er voldoende vervangingscapaciteit is. Over de nucleaire rente wordt later voort onderhandeld.
Onder meer in Doel staan enkele van de oudste kernreactoren

De onderhandelaars zaten sinds vanmiddag bijeen over de energiekwestie. Op tafel lag onder meer de uitstap uit de kernenergie. Volgens de wet uit 2003 daarover moeten de oudste kernreactoren (Doel I en II en Tihange I) sluiten in 2015. Open VLD en CD&V benadrukten evenwel dat de energiebevoorrading niet in gevaar mag komen.

Er is nu afgesproken om zo dicht mogelijk bij de wet te blijven. De precieze datum van de sluiting van de kerncentrales zal afhangen van de snelheid waarbij de nieuwe regering capaciteit vindt om de nucleaire energie te vervangen.

Binnen de zes maanden moet er een uitrustingsplan zijn dat de bevoorrading verzekert. De nieuwe regering zal ook contact opnemen met andere energie-investeerders dan Electrabel om de bevoorrading te verzekeren. Op die manier moet de concurrentie tussen de energiebedrijven aangezwengeld worden.

Wanneer die afspraken gemaakt zijn, zal de definitieve sluitingskalender opgesteld worden. SP.A-voorzitter Bruno Tobback meent dat de sluiting van Doel I en II in 2015, zoals acht jaar geleden vooropgesteld werd, "nog steeds haalbaar is".

Nucleaire rente schuift naar begrotingsagenda

Een andere heikele kwestie die op tafel lag, is die van de nucleaire rente. Dat zijn de winsten die de overheid wil afromen van de kerncentrales van Electrabel die afgeschreven zijn en dus over enige tijd moeten sluiten.

Er is evenwel geen precies cijfer uit de bus gekomen. Dat zou gebeuren tijdens de begrotingsbesprekingen. De onderhandelaars hebben wel afgesproken dat ze er alles aan zullen doen om de energieprijzen in bedwang te houden, zodat Electrabel de nucleaire rente niet kan doorrekenen aan de consument.

Momenteel bedraagt de nucleaire rente 250 miljoen euro, maar volgens Bruno Tobback is het mogelijk om 850 miljoen euro te eisen van Electrabel. GDF Suez, het moederbedrijf van Electrabel, stuurde toen dat cijfer genoemd werd een waarschuwing naar de onderhandelaars dat het in dat geval actie zal ondernemen.

Morgen publiceert de Hoge Raad voor Financiën zijn cijfers en dan staat de begroting op de agenda van de onderhandelaars.

Wat houdt de wet van 2003 in?

De regeringsonderhandelaars behouden dus de wet op de kernuitstap van 31 januari 2003. Het parlement keurde toen een voorstel van de paars-groene regering Verhofstadt-I goed dat stelde dat de drie oudste kerncentrales in 2015 zouden worden gesloten, Doel III in 2022, Tihange II in 2023 en Doel IV en Tihange III in 2025. Na 2025 zou er dan geen nucleaire energie meer opgewekt worden in België.

In oktober 2009 sloot de regering-Van Rompuy een protocolakkoord met GDF Suez (het moederbedrijf van uitbater Electrabel) dat stelde dat de levensduur van Doel I, Doel II en Tihange I met tien jaar wordt verlengd in ruil voor een nucleaire rente. Door de val van de regering in april vorig jaar kreeg dat akkoord nooit een wettelijke basis. En door het akkoord van vandaag is het definitief naar de prullenmand verwezen.

Turtelboom: "Voor Kerstmis landen"

Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom heeft in "De zevende dag" gezegd dat ze hoopt dat "een nieuwe regering een stuk voor Kerstmis" zal kunnen landen.

Ze voegde er wel aan toe dat de toestand te ernstig is om overhaast te werk te gaan en dat het belangrijk is een regeerakkoord te maken waarbij alle ministers meteen aan het werk kunnen.