"Akkoord is beslissing om niets te beslissen"

Kamerlid Kristof Calvo (Groen!) hekelt het akkoord over de kernuitstap en de onduidelijkheid over de nucleaire taks. Volgens Calvo is die onduidelijkheid nefast voor het investeringsklimaat in ons land. Ook de N-VA en Vlaams Belang uiten kritiek.

Met het akkoord over de kernuitstap dat formateur Elio Di Rupo (PS) en de zes onderhandelende partijen bereikt hebben, is volgens Kristof Calvo (eerste foto in tekst) "beslist om niets te beslissen". In een persbericht hekelt hij de onduidelijkheid over de nucleaire taks.

"Door de dubbelzinnige beslissing zal de onzekerheid voor investeerders verder toenemen", waarschuwt Calvo. Volgens hem was de onduidelijkheid over de kernuitstap de voorbije jaren nefast voor het investeringsklimaat in ons land. Energiebesparing en geplande investeringen versneld uitvoeren moeten de kernuitstap vlot laten verlopen, vindt hij.

"Aan die onduidelijkheid komt enkel een einde als de regering de sluiting van Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 in 2015 formeel en ondubbelzinnig opneemt in het regeerakkoord", luidt het. "Alleen dan kunnen we aan een nieuw energiehoofdstuk beginnen met minder nucleaire energie, minder Electrabel en meer tewerkstelling."

Dat er nog geen uitsluitsel is over de afroming van de woekerwinsten van energieproducent Electrabel is een andere doorn in het oog van Calvo. "De traditionele partijen lijken wel angst te hebben om Electrabel pijn te doen. Zo wordt het natuurlijk wel heel moeilijk om een ander energiebeleid waar te maken."

"Een non-akkoord"

Ook de N-VA laat geen spaander heel van het bereikte akkoord. "Dit akkoord is een non-akkoord", zegt Kamerlid Bert Wollants (tweede foto in tekst) in een persmededeling. "Om kerncentrales langer open te houden, moet je doordacht tewerk gaan. Daarbij zijn aanvullende investeringen nodig om de centrales op een veilige manier te blijven uitbaten."

Wollants noemt het uitrustingsplan voor elektriciteit niet ernstig omdat er onvoldoende duidelijkheid is over alternatieve energiebronnen.

"Het is een pseudobeslissing", vindt hij. "Eigenlijk wenst de toekomstige regering dat de exploitanten zelf de beslissing nemen om te sluiten in deze onmogelijke omstandigheden, in de hoop dat het falende energiebeleid in dat geval niet wordt geviseerd."

"Ondoordachte beslissing"

Ook Vlaams Belang is tegen, maar dan wel tegen het feit dat er een beslissing is.

"Vlaams Belang is niet te spreken over de beslissing om de uitstap uit kernenergie te handhaven", luidt een persmededeling. "Ook al is er nog onduidelijkheid over de timing, toch lijkt de principiële beslissing tot uitstap nu definitief genomen. Deze beslissing is ondoordacht, omdat wij hierdoor veel afhankelijker zullen worden van onzekere fossiele brandstoffen."