Electrabel sluit eerste kerncentrales in 2015

Electrabel maakt zich klaar om de eerste drie kerncentrales in ons land in 2015 te sluiten. Een verlenging van hun levensduur met enkele jaren is volledig onrealistisch, zegt de elektriciteitsproducent.

De onderhandelaars voor een nieuwe regering hebben een akkoord gesloten over de toekomst van de kernenergie in ons land. Ze willen de oudste kerncentrales in ons land sluiten als er genoeg vervangingscapaciteit is. 

Dat houdt in dat de kerncentrales Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 niet noodzakelijk al in 2015 dicht moeten, zoals bepaald is in de wet van 2003 over de kernuitstap, maar dat ze eventueel nog enkele jaren langer kunnen openblijven.

Volgens Electrabel gaat het idee om de kerncentrales enkele jaren langer open te houden voorbij aan de industriële realiteit en is het daarom niet realistisch.

Electrabel verwijst naar het feit dat bepaalde onderdelen van een kerncentrale, bijvoorbeeld de controle- en aansturingsuitrustingen, ten laatste na  veertig jaar moeten worden vervangen. "Dit vereist aanzienlijke investeringen die enkel gerechtvaardigd zijn in geval van een voldoende lange levensduurverlenging van tenminste tien jaar. Er kan daarom geenszins sprake zijn van een verlenging van een paar maanden of jaren", zegt het bedrijf.

Electrabel is ook verrast door de beslissing van de onderhandelaars. Volgens het bedrijf druist de beslissing immers in tegen talrijke studies die de regering in 2009 heeft doen beslissen om de levensduur van Doel 1 en 2 en Tihange 1 met tien jaar te verlengen.

"Deze verlenging was een van de essentiële bestanddelen van het globaal akkoord dat gesloten werd tussen de Belgische staat en GDF SUEZ en gepaard ging met een jaarlijkse bijdrage, tussen 215 en 245 miljoen euro ten laste van de nucleaire sector en dit voor de jaren 2010 tot 2014", merkt Electrabel nog op.