Werkloosheid nooit hoger in eurozone

Vorige maand zat 10,2 procent van de actieve bevolking in de eurozone zonder werk. Dat is een record. Ook in de hele Europese Unie steeg het werkloosheidscijfer. De inflatie blijft stabiel op 3 procent. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Eurostat, de officiële cijferaar van de EU.

In augustus zat nog 10,1 procent van de inwoners van de eurolanden zonder werk, maar dat aantal is vorige maand dus nog gestegen. Daarmee zitten nu 16,2 miljoen inwoners van de eurolanden zonder werk en dat is een record.

Vanaf het tweede kwartaal van 2010 begon de werkloosheid in de eurolanden en in de EU te dalen, maar een jaar later werd alweer een stijging ingezet. Die stijging bereikt nu een hoogtepunt.

België is bij de betere helft van het peloton met een werkloosheidsgraad van 6,7 procent. Oostenrijk is de beste leerling (3,9 procent), gevolgd door Nederland (4,5 procent). De negatieve koploper is Spanje, met een werkloosheidsgraad van 22,6 procent.

Met de jeugdwerkloosheid is het nog erger gesteld. Bijna 3,3 miljoen jongeren uit de eurozone zitten zonder werk. In 1 jaar tijd steeg de werkloosheid bij jongeren van 20,8 tot 21,2 procent. Ook hier is Spanje de uitschieter, met een jeugdwerkloosheid van maar liefst 48 procent.