7 op de 10 truckers rijden blind in de Kennedytunnel

Uit metingen door mobiliteitsorganisatie VAB blijkt dat 7 op de 10 vrachtwagenchauffeurs in en rond de Antwerpse Kennedytunnel onvoldoende tussenafstand houden. Ze rijden als het ware blind. Volgens VAB is de verkeerssituatie in en rond de tunnel het laatste jaar een stuk onveiliger geworden. De organisatie stelt voor om het vrachtverkeer ter plaatse om te leiden.

De wettelijk opgelegde minimumafstand tussen vrachtwagens is 50 meter. Maar uit het observatieonderzoek van VAB blijkt dat minder dan 1 op de 10 chauffeurs zich daaraan houdt. 7 op de 10 vrachtwagenchauffeurs houden in en rond de Kennedytunnel minder dan 25 meter tussenafstand. De metingen werden gehouden buiten de spits en bij vlot verkeer, op een ogenblik dus dat de minimumafstand perfect gerespecteerd kan worden, zo zegt VAB-woordvoerder Maarten Matienko.

Volgens Matienko is de situatie in en rond de Antwerpse tunnel aanzienlijk verslechterd ten opzichte van een soortgelijke meting in 2007. Doordat er minder afstand wordt gehouden, is het aantal ongevallen met gewonden waarbij een vrachtwagen betrokken is in de eerste helft van dit jaar bijna verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Overigens rijden niet alleen vrachtwagenchauffeurs maar ook automobilisten op een onverantwoorde manier door de tunnel. Zo is er sprake van onaangepaste snelheid en sterk afremmen ter hoogte van de onbemande camera's, wat tot opstoppingen en gevaarlijke situaties leidt. Witte doorlopende lijnen worden genegeerd en de pechstrook wordt gebruikt om files in te halen, aldus VAB.

"Tolgeld Liefkenshoek verrekenen in kilometerkostprijs"

Het vrachtwagenverkeer aan de Kennedytunnel is oververzadigd,  zegt VAB. "Vandaar dat we ervoor pleiten om de Liefkenshoektunnel meer te promoten. Zeker met de invoering van het rekeningrijden zou het tolgeld - nu het nadeel van de Liefkenshoektunnel- opgeheven kunnen worden. Dat tolgeld zou dan verrekend kunnen worden in de kilometerkostprijs", aldus Maarten Matienko. Nog volgens VAB zou het gevaarlijke rijgedrag in en rond de Kennedytunnel aangepakt kunnen worden via trajectcontroles van de snelheid op het traject voor de Kennedytunnel.

Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) vindt trajectcontroles een goed idee, maar wil geen beslissing nemen zolang er geen modelgoedkeuring is van het trajectcontrolesysteem in Gentbrugge. Crevits wijst erop dat er nu al controle op tussenafstand gebeurt op de E17 ter hoogte van Kruibeke, dus even voor de Kennedytunnel.

Nog volgens Crevits is het zeker niet de bedoeling het tolgeld integraal af te schaffen. Als het rekeningrijden wordt ingevoerd vanaf 2013, zal het tolgeld inderdaad geïntegreerd worden in de kostprijs per kilometer. Maar er is nog niet beslist of vrachtwagenchauffeurs die door de Liefkenshoektunnel rijden, meer zullen moeten betalen dan degenen die de Kennedytunnel blijven gebruiken.