"Begroting aanpassen, maar bijpassen niet aan de orde"

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) vindt niet dat de gewesten extra moeten bijdragen aan de federale begroting. Maandag stelde de Hoge Raad voor Financiën de groeiverwachting voor 2012 bij. Om het federale tekort te beperken moeten ook de andere overheden bijdragen. Daar is Peeters het niet mee eens. Vlaanderen heeft zelf al genoeg problemen op zijn bord, aldus Peeters in het Radio1-programma "De ochtend".

De verlaging van de groeiprognose voor 2012 stelt Peeters niet in vraag. "De Oeso heeft het over een groeiprognose van 0,5 procent, de Europese Commissie neemt 0,9 procent als norm. De bijstelling door de Hoge Raad van 1,6 naar 0,8 procent is dus verantwoord", aldus Peeters. "Die bijstelling is belangrijk, want voor Vlaanderen betekent het een gat in de begroting van 160 à 245 miljoen euro. Gelukkig hebben we ook buffers opgebouwd voor een een bedrag van 220 miljoen euro. Die moeten ons al een heel eind op weg helpen."

De kritiek van ondernemersorganisatie Voka over de kindpremie wuift hij weg. Volgens Voka gaat het om een overbodige en niet-prioritaire maatregel. Voka snapt ook de zin niet van een "relatief kleine" kindpremie als de kinderbijslag binnenkort toch wordt overgeheveld naar de gewesten en de regering dus meer middelen heeft. Maar daar is Peeters het niet mee eens. "Ik snap dat de gezinnen niet de prioriteit zijn van Voka, maar die kindpremie staat ingeschreven in het Vlaams regeerakkoord. We zouden trouwens nog lang moeten wachten want de overheveling van de kinderbijslag naar de gewesten komt er pas als er een overeenkomst is over de gelijkschakeling van de kinderbijslag voor zelfstandigen en werknemers", aldus Peeters. "Dat is zeker niet voor morgen."

"Ik betreur het dat de federale onderhandelaars niet eerst de begroting voor 2012 opstellen. Waarop wachten ze? Er is geen tijd te verliezen", stelt Peeters. Op Vlaams niveau overschotten boeken wil hij niet. "We gaan provisies aanleggen, voor het verhogen van de ambtenarenpensioenen, maar dat is het. We gaan geen overschotten boeken omdat men het ons zou vragen. Vlaanderen heeft zelf grote noden, denk maar aan de scholen die nodig zijn. We moeten sowieso al een tandje bijsteken om de Vlaamse begroting in evenwicht te houden." Waarmee hij duidelijk aangeeft dat bijpassen op het federale niveau niet aan de orde is.