Eerste auto's over heringerichte Klaverblad

Vanmorgen zijn de eerste autobestuurders over de heringerichte verkeerswisselaar in Lummen gereden, het zogenoemde Klaverblad dat de autosnelwegen E313 en E314 en met elkaar verbindt. De voorbije 3 jaar werd het Klaverblad heraangelegd zodat de verschillende verkeersstromen elkaar niet meer hoeven te kruisen. In het verleden veroorzaakte dat dikwijls zware verkeersongevallen. De herinrichting is volgens de dienst Wegen en Verkeer Limburg vlot en zonder al te veel verkeershinder verlopen.