Elio Di Rupo verwacht begrotingsvoorstellen

Formateur Elio Di Rupo (PS) verwacht tegen donderdagmiddag 13 uur voorstellen van de onderhandelende partijen om 11,3 miljard euro voor de begroting 2012 te vinden. Dat is gebleken na de onderhandelingen over de begroting die woensdag zijn opgestart.
(archieffoto)

De zes onderhandelaars kunnen de voorstellen schriftelijk bezorgen aan de formateur. Die gaat 3 werkgroepen opstarten. Er komt contact tussen de financiële deskundigen van de formateur en de onderhandelende partijen. Wellicht zal Di Rupo vooraf ook nog gesprekken onder 4 ogen met de partijvoorzitters hebben.

Maandag publiceerde de Hoge Raad voor Financiën (HRF) het geactualiseerde rapport over de groeiverwachtingen voor ons land voor 2012. Naar dat rapport werd reikhalzend uitgekeken omdat het duidelijkheid zou verschaffen over het totaalbedrag dat moet bespaard worden in de begroting voor volgend jaar. En bovendien moest er ook meer duidelijkheid komen over de verdeling van die inspanningen tussen de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen.

Volgens het rapport van de HRF zal de economie volgend jaar groeien met 0,8 procent, een halvering van het cijfer van 1,6 procent dat formateur Di Rupo tot nu toe hanteerde. Om het vooraf vooropgestelde begrotingstekort van 2,8 procent te halen, moeten de verschillende overheden een gezamenlijke inspanning van minstens 9,6 miljard euro leveren. 7,9 miljard moet door de federale overheid worden gedragen, 390 miljoen door gewesten en gemeenschappen en 1,6 miljard door de lokale overheden. Vooral over het bedrag dat de lokale overheden moeten ophoesten, bestaat discussie, want de lokale overheden zelf hebben daarvoor het geld niet.

Al enkele weken woedt de discussie of de gewesten en gemeenschappen een bijdrage moeten leveren voor de federale begroting en hoe groot die inspanning dan moet zijn. Vooral de liberalen zijn van mening dat de gewesten een tandje moeten bijsteken om de federale begroting uit het slop te trekken, maar daar is veel weerstand tegen.

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) herhaalde in "De ochtend" op Radio 1 nog dat de gewesten volgens hem niet extra moeten bijdragen aan de federale begroting. "Vlaanderen heeft zelf al genoeg problemen op zijn bord", luidde het. De drie gewesten kwamen eergisteren nog overeen dat ze hun eigen begrotingen zouden aanpassen door de halvering van de groeiverwachting.

Open VLD-voorzitter Alexander De Croo heeft ook gezegd dat het niet aan de orde is om het begrotingstekort op te trekken naar 3 procent in plaats van geplande 2,8 procent.

Voor volgend jaar is afgesproken dat de federale overheid 2,4 procent van het verwachte tekort op zich neemt. De gewesten en gemeenten moeten 0,4 procent van het tekort voor hun rekening nemen. Voor de inspanningen voor 2013 en 2014 zal de federale overheid nog onderhandelingen voeren met gewesten en gemeenschappen.