Kranten zien toekomst euro somber in

De kranten zijn het er vandaag allemaal over eens. De aankondiging van een referendum over het Europese reddingsplan is een regelrechte ramp voor de eurozone en plaatst ook België opnieuw in het vizier van de kredietbeoordelaars.

De Tijd noemt de aankondiging van een Grieks referendum een nieuwe stap in de eurocrisis. Meteen is ook het vertrouwen ondermijnd in andere zwakke landen als Italië, Ierland, Spanje, Portugal en - helaas ook - België. Maar onze regeringsonderhandelaars wanen zich blijkbaar immuun, zegt Isabel Albers. Een geloofwaardige begroting is cruciaal om de eurostorm te doorstaan maar daar staan Di Rupo en Co nog nergens. Ze knijpen als kleine kinderen oog in oog met een boze hond hun ogen toe. Weg hond, weg probleem.

Het Belang van Limburg titelt "Een wanhoopsdaad". Papandreou vraagt steun voor maatregelen waar toch niet onderuit te komen is. Een referendum is een zeer democratische keuze, voor de Grieken nuanceert Luc Standaert. Maar als het gevolg is dat de hele eurozone de dieperik ingaat, kunnen we de beslissing dan overlaten aan 10 miljoen Grieken?

De Standaard kan nog enig begrip opbrengen voor de Griekse premier : zijn meerderheid wankelt, het verzet van straat en media is sterk. Zijn beslissing lijkt demcoratisch maar is het niet. Omdat het niet gaat over één land, maar over heel de eurozone. Het kan niet langer dat de politieke problemen van één man of één land een heel werelddeel in gevaar brengen. Guy Tegenbos besluit: de monetaire unie is dood zonder politieke unie.

Papandreou neemt onverantwoorde risico's door het moeizaam bereikte Europese schuldenakkoord op te blazen, stelt Gazet van Antwerpen. Dit kan gewoon niet: Griekenland is toegelaten tot de Unie en de euro dankzij een heel milde beoordeling. Athene vervalst jarenlang de cijfers. Maar de corruptie, de fiscale fraude en het openlijk bedrog zijn er voor Marc Balduyck teveel aan. Wie zich niet aan de akkoorden houdt brengt de hele eurozone in gevaar.

Papandreou gaat nu een rondje pokeren, schrijft De Morgen of zet de Grieken een pistool tegen het hoofd. Want welke keuze kun je maken met de boodschap dat een "nee" gelijkstaat met het failliet van het land? Steven Samyn vergelijkt de voorbije maanden met een roetsjbaan: het gaat steil bergaf. De uitkomst van het referendum kan een grote impact hebben op het dagelijkse leven van de andere Europeanen, een impact die alles waarover de Belgishe onderhandelaaars de afgelopen 500 dagen hebben gepalaverd ver overstijgt.

Het beetje opluchting na het akkoord van vorige week heeft dus niet lang mogen duren, constateert L'Echo. Opnieuw doemen de somberste scenario's op: een regelrecht failliet van Griekenland, en een exit uit de eurozone. Met als gevolg een tsunami van bankencrises in Europa. Papandreou staat met de rug tegen de muur maar kan toch nooit geloven dat de Grieken zijn besparingsplan gaan goedkeuren? Hoe durft hij trouwens na zoveel Europese inspanningen de hele zaak op het spel zetten? Voorwaar een zwaard van Damocles boven Europa.

Het Grieks signaal grenst aan het waanzinnige en zeker aan het onverantwoordelijke, stelt Het Nieuwsblad. De vraag over een Griekse exit is niet meer te vermijden, Liesbeth Van Impe vergelijkt met een klassiek Grieks drama: het tragisch einde staat van in het begin vast, al verzetten de hoofdrolspelers zich met alle macht tegen hun noodlot. Een exit is gevaarlijk, onvoorspelbaar en ongewenst. Maar kan men het nog vermijden als de Grieken zelf er op aansturen?

Wat bezielt Papandreou vraagt La Libre Belgique? Is dat land nog op zijn plaats in de eurozone. De Griekse bevolking is zwaar getroffen, niemand betwist dat en dus ligt de uitslag van de volksraadpleging op voorhand vast. Dit is regelrechte zelfmoord. De opvolgers van Papandreou zullen de boel moeten opkuisen.

Het Laatste Nieuws noemt Griekenland al lang het Trojaanse paard voor de eurozone. En nu zet Papandreou de welvaart van heel Europa op het spel om zijn eigen politieke hachje te redden. Luc van der Kelen vindt het hoog tijd om de Grieken voor de keuze te stellen: meewerken of opkrassen.