"Logisch dat gewesten overschotten boeken"

Luc Coene, de gouverneur van de Nationale Bank, noemt het "logisch" dat de deelstaten overschotten boeken opdat de federale overheid tegen 2015 een begroting in evenwicht zou hebben. "Anders zijn de gevolgen groot", waarschuwt Coene in "De ochtend" op Radio 1.

Uit de cijfers van de Hoge Raad voor de Financiën blijkt dat er toch een bijdrage van de gewesten zal moeten komen voor de federale begroting van de komende jaren. Maar vanuit politieke hoek kwam veel kritiek op die cijfers. Daar is Coene boos om. "Alsof die mensen hun werk niet goed doen, alsof ik niet onafhankelijk mijn werk kan doen", reageert hij. "De cijfers kloppen wél."

Maandag had Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) nog maar eens gezegd dat Vlaanderen vasthoudt aan een begroting in evenwicht, dus zonder overschotten om het federale niveau te helpen.

Coene zegt dat de Nationale Bank niet aan politiek doet door te zeggen dat de gewesten een bijdrage moeten leveren. "Wij geven geen opdracht. Het is gewoon logisch dat de gewesten overschotten boeken. Dat vloeit voort uit de financieringswet. Die verdeelt de kosten van de vergrijzing over het federale niveau en de gewesten."

Blijven weigeren kan zware gevolgen hebben, waarschuwt Coene. "Ofwel doet de federale overheid ook niets, maar dan halen we de Europese doelstellingen niet en worden we op de vingers getikt. Ofwel beslist de federale regering om de inspanning op zich te nemen, maar dan moet de sociale zekerheid serieus in vraag worden gesteld." In 2015 moet er een begroting in evenwicht zijn. "Daar moet iedereen aan meewerken."

Nog volgens Coene is de verdeling van de vergrijzingskosten niet beter geregeld in de nieuwe financieringswet die er komt na de uitvoering van het akkoord over de zesde staatshervorming. "De tweespalt tussen het federale niveau en de deelstaten zal enkel groter worden over wie wat moet bijdragen. Maar België kan niet met zo'n permanente onzekerheid leven."