"Onzin en een gouverneur onwaardig"

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) haalt fors uit naar Luc Coene, gouverneur van de Nationale Bank en voorzitter van de Hoge Raad voor Financiën. Die had gezegd dat als de gewesten geen overschotten boeken, dat ten koste zal gaan van de sociale zekerheid.

"Dat hij zegt dat de gewesten overschotten moeten boeken of dat er anders gesnoeid zal moeten worden in de sociale zekerheid, is een redenering die geen steek houdt. Het is onzin en een gouverneur onwaardig", zo zei Muyters aan het persagentschap Belga.

De onenigheid tussen de Vlaamse regering en Luc Coene lijkt daarmee nog dieper te worden. Eerder deze week had Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) al de cijfers betwist die de Hoge Raad voor Financiën had gebruikt voor het opstellen van zijn begrotingsrapport.

Vooral de opmerking van Coene dat het "zware gevolgen" zou hebben voor de sociale zekerheid als de gewesten geen overschotten boeken, is bij minister Muyters in het verkeerde keelgat geschoten. "Dat de gewesten moeten overschotten boeken of dat er anders gesneden moet worden in de sociale zekerheid is onzin. Het is gewoon absurd en leugenachtig. Het is niet omdat Vlaanderen, Wallonië of Brussel overschotten boeken dat plots de factuur van de sociale zekerheid in orde zou zijn. Men zal nu eenmaal moeten raken aan het budget van de sociale zekerheid. Dat staat los van mekaar", aldus Muyters.

Meest gelezen