Patrouilleurs aan het IJzerfront

Patrouilleurs aan het IJzerfront
Robert Lambrecht - uitgeverij De Klaproos

Soldaten die vier jaar lang wacht liepen aan een front beschermd door de IJzer en de overstroomde poldervlakte: dat is het wijdverbreide beeld van het Belgisch leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit boek doorprikt deze mythe.
Het leger telde ook een duizendtal patrouilleurs: mannen die als de avond viel over de loopgraven het niemandsland inslopen. Ze wonnen informatie in over de sterkte van de vijand, vielen stellingen aan en probeerden krijgsgevangenen te nemen.
Dit boek brengt het verhaal van deze vergeten helden. Het gaat over moed en koelbloedigheid, over raids en hinderlagen, over geslepen dolken en bajonetten

Meer info
 

lees ook

    Meest gelezen