Sneller afrekening belastingen in de bus

Momenteel hebben al bijna 3,5 miljoen Belgen hun belastingafrekening van vorig jaar in de bus gekregen. Dat zijn er heel wat meer dan de vorige jaren. Het hogere cijfer heeft in de eerste plaats te maken met het groeiende succes van Tax-on-web, de belastingaangifte via het internet.

Wie zijn aangifte dit jaar digitaal deed, of koos voor een vereenvoudigde aangifte, heeft in 90 procent van de gevallen al een brief in de bus gekregen met de officiële afrekening.

"Het heeft allemaal te maken met het succes van Tax-on-web dat jaar na jaar groter wordt", zegt Francis Adyns van Financiën. Daarbij komt ook het systeem van de vereenvoudigde aangifte. "Het gaat om aangiften die verstuurd zijn naar belastingplichtigen, in hoofdzaak gepensioneerden, van wie we heel veel, zoniet alle gegevens kennen."