Spilindex wellicht al in januari overschreden

De sociale uitkeringen en de ambtenarenlonen zullen waarschijnlijk een maand vroeger stijgen dan verwacht. Dat zegt het Planbureau op basis van de recentste inflatievooruitzichten.

Volgens het Planbureau zal de spilindex al in januari overschreden worden, in plaats van februari.

Daardoor zullen de uitkeringen (werkloosheidsuitkeringen, leefloon, kinderbijslag), het pensioen en de ambtenarenlonen kort daarop met 2 procent toenemen. De vorige overschrijding van de spilindex vond plaats in april.

Het Planbureau verwacht dat de inflatie voor dit jaar 3,5 procent zal bedragen. Volgend jaar zou dat 2 procent zijn.