Schaap slachten onder verdoving is geen succes

Op het aanbod van Antwerpen en Gent om schapen onder verdoving te slachten, is zo goed als niemand ingegaan. Moslims vieren vandaag het Offerfeest en slachten dan traditioneel een schaap. Omdat het verboden is het dier thuis te slachten zijn in veel steden en gemeenten tijdelijke slachtvloeren ingericht.

Het offeren van het schaap gaat terug op het offer dat Ibrahim of Abraham bracht. Maar het Offerfeest is veel meer dan een dier offeren, zegt de Mechelse Schepen voor Diversiteit Ali Salmi. "Dat is samen getuigen dat we geloven in een god, in Allah, en bovendien, wat belangrijk is, solidariteit en samenhorigheid. Men gaat op bezoek bij elkaar, bij buren en vrienden. Een belangrijk gegeven is dat het vlees van het dier in drie stukken moet worden gedeeld: een deel voor eigen gebruik, een derde voor de bezoekers en een derde voor armen en minderbedeelden."

Heel wat gemeenten bieden tijdelijke slachtvloeren aan, om te voorkomen dat moslims thuis een schaap slachten, want dat is verboden. In Antwerpen en Gent kan voor het eerst ook onder verdoving geslacht worden. "Helaas is in Antwerpen daar niemand op in gegaan", zegt Tom Meeuws van Stad Antwerpen. Ook in Gent was het alvast geen succes. Moslims beschouwen een schaap dat onder verdoving is geslacht niet als halal. "Het schaap wordt door Allah verdoofd", klinkt het bij veel moslims. Op de andere slachtvloeren is het wel een drukte van jewelste.

Ook Jemal Ibrahim van de Unie van Moskeeën en Islamitische Verenigingen in de Provincie Antwerpen (UMIVPA) is een tegenstander van slachten onder verdoving. "Als een dier wordt verdoofd, weet men niet hoe het met het dier gaat. Het kan al gestikt zijn voordat men het gaat slachten."

Volgens Ibrahim is er heel wat ophef over een brochure die door de stad Antwerpen is verspreid die wijst op de mogelijkheid om te slachten onder verdoving. De UMIVPA heeft de verspreiding van de brochure tegengehouden, omdat die er gekomen is zonder overleg. Ibrahim benadrukt wel dat de moslimgemeenschap openstaat voor overleg met theologen en wetenschappers.

Het Offerfeest valt tijdens de jaarlijkse bedevaart naar Mekka.