"Probleemjongeren buiten onderwijs opvangen"

De VSKO, de koepel van het katholiek onderwijs, pleit in de Coreliokranten voor speciale opvang voor jongeren die telkens weer van school worden gestuurd. De scholen kunnen die leerlingen niet opvangen, zegt directeur-generaal Mieke Van Hecke.

Vooral in de steden kampen veel scholen met een harde kern van "moeilijke" leerlingen: jongeren die niet functioneren op school, vanwege hun gedrag van school gestuurd worden, op andere scholen terechtkomen, waar zich dan hetzelfde scenario herhaalt. Volgens de Coreliokranten doet het fenomeen zich vooral voor in de sociaal achtergestelde wijken in de steden en is het vooral nijpend in de BSO-afdelingen of in de nijverheidsscholen.

"Die jongeren spijbelen excessief, zijn agressief, hangen rond in straatbendes, belanden in de criminaliteit... Op school verzamelen ze beïnvloedbare jongeren rondom zich, meelopers die ze dan meesleuren. Ze maken het normale schoolgebeuren onmogelijk", zegt VSKO-topvrouw Mieke Van Hecke in de krant. Voor haar moet die harde kern eruit.

"Als je die jongeren niet wil opgeven, moeten we er een topprioriteit van maken. Er zouden speciale begeleidingsinitiatieven moeten komen, ergens tussen onderwijs, welzijn en stedelijk beleid in. Goed omkaderd door deskundigen met ook buurtwerkers en interculturele werkers, gekoppeld aan onderwijsmensen", vindt Van Hecke. "De begeleiding zal zeer arbeidsintensief zijn. Je moet ze voorbereiden op het gewone onderwijs of op de arbeidsmarkt."

Er bestaan geen exacte cijfers over het aantal "onschoolbare" jongeren. Volgens Vanhecke gaat het om 40 tot 90 jongeren per grootstad.

"Niet wegsteken in een apart circuit"

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) erkent het probleem en werkt momenteel met minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) aan een inventaris van de huidige opvangmogelijkheden. Er bestaan immers al verschillende initiatieven waarbij probleemjongeren tijdelijk uit de scholen worden gehaald, zegt hij in "De ochtend" op Radio 1.

"Die initiatieven blijken niet voldoende te zijn. We moeten meer op maat gaan werken. We mogen niemand opgeven, we moeten als samenleving in hen blijven investeren. De "probleemgevallen" wegsteken in een apart circuit kan niet de bedoeling zijn. Die groep jongeren moet opnieuw de weg naar de samenleving vinden, dat is niet alleen goed voor hen, maar ook voor de maatschappij."

Begin volgend jaar wil Smet de Vlaamse regering een concreet voorstel voorleggen.

Meest gelezen