"Verdwijnen ecopremie is ramp voor autosector"

De autosector is er niet over te spreken dat de ecokorting voor milieuvriendelijke auto's nog vóór het autosalon wordt afgeschaft. De maatregel was afgesproken tijdens het begrotingsoverleg van de toekomstige regering, maar de ontslagnemende regering wil zelf al beginnen met de uitvoering ervan.

De beslissing van de uittredende regering van premier Yves Leterme (CD&V) betekent dat de korting al zou verdwijnen voor het autosalon in Brussel van start gaat. Consumenten die kiezen voor een kleine wagen die minder CO2 uitstoot (foto), zullen niet meer op een federale overheidspremie kunnen rekenen.

Dat is een zware financiële slag voor de sector, zegt Philippe Pirson van Federauto. "Het is voor onze sector, maar ook voor de consument zeker een ramp", aldus Pirson. Hij wijst erop dat ongeveer een kwart van alle nieuwe auto's die in januari worden verkocht op het Autosalon, onder die categorie valt.

"Een tweede probleem is dat er heel wat auto's in bestelling zijn. Die worden pas in de loop van 2012 afgeleverd, en er is nog geen duidelijkheid over of die nog de korting krijgen of niet. Ook dat is voor de consument en de sector een heel slechte zaak."

Ontslagnemend premier Leterme zei over dat laatste dat de premie wel degelijk geldt voor milieuvriendelijke wagens die nu al besteld zijn. Uit advertienties in de kranten blijkt dat sommige autoconstructeurs zich nu al juridisch hebben ingedekt tegen een vervroegde afschaffing van de ecokorting.