Personeel asielcentra op straat tegen overbevolking

In Brussel voeren een vijftigtal personeelsleden van verschillende asielcentra actie aan de kantoren van Fedasil, de overheidsdienst die instaat voor de opvang van asielzoekers. Ze protesteren tegen de onhoudbare werkdruk aan het onthaal en de overbevolking in de asielcentra.

De actievoerders trekken vanaf 10.30 uur naar de administratieve zetel van Fedasil in de Kartuizerstraat. De betoging wordt normaal pas ontbonden wanneer een afvaardiging met de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Philippe Courard, gesproken heeft.

"Het personeel zit hier in kritieke toestand. Er staan zeker al 200 mensen te wachten en er is geen plaats", zegt Hilde de Leeuw van het ACV. "Er moet eindelijk een duidelijk asielbeleid komen, dat men weet hoe, wat en waar, dat mensen die een plaats nodig hebben een plaats krijgen en dat het personeel eindelijk het statuut krijgt waar het al jaren naar vraagt."

Een oververzadigd opvangnetwerk en de toename van het aantal niet-toegewezen asielzoekers zorgen volgens de bonden voor stress en machteloosheid bij het personeel, alsook voor woede, onbegrip en wanhoop bij de kandidaat-vluchtelingen. Daardoor heerst bij het personeel ook een gevoel van onveiligheid.