"Fundamenten van welvaartsstaat zijn behouden"

SP.A-senator Johan Vande Lanotte weerlegt de kritiek van de vakbonden op het akkoord over de begroting. De vakbonden plannen vrijdag een staking. "We zijn het enige land dat bespaart zonder aan de principes van de welvaartsstaat te raken", zegt Vande Lanotte.
Vande Lanotte op bezoek bij Di Rupo in Bergen (archieffoto).

Vande Lanotte was vorig jaar nog 99 dagen koninklijk bemiddelaar en hij was bij het inmiddels afgeronde begrotingsoverleg ook de rechterhand van SP.A-voorzitter Bruno Tobback. In de kranten wordt hij getipt als minister in de regering-Di Rupo I, maar zelf wil hij zich daar nog niet over uitlaten. Wel heeft hij in "De ochtend" op Radio 1 het akkoord over de begroting en de sociaal-economische hervormingen verdedigd.

Opvallend daarbij is dat het socialistische kopstuk ingaat tegen de kritiek van de vakbonden. Die hadden onder meer gezegd dat de koopkracht van gepensioneerden zal afnemen. "Ik betwist dat. Men goochelt hier met begrippen", zegt Vande Lanotte. "Aan de koopkracht van de gepensioneerden wordt niet geraakt. De toegang tot de brugpensioenen wordt moeilijker gemaakt, maar die mensen zullen niet minder ontvangen."

Vande Lanotte vindt dat vakbonden soms te veel aandacht hebben voor de mensen van 50, 60 jaar, "maar ze zien te weinig wat we voor de toekomstige generaties doen".

Vrijdag is er een grote staking gepland van de vakbonden. "Vakbonden moeten vooral doen wat ze vinden dat ze moeten doen, maar het belangrijkste aan dit akkoord is toch dat de welvaartsstaat is behouden. Niet alleen de principes ervan, maar ook in de realiteit verbetert er wat. De ziekteverzekering blijft gewaarborgd, de laagste pensioenen gaan een beetje omhoog. Wij zijn het enige land dat een sanering van die omvang doorvoert waar de principes van de welvaartsstaat overeind blijven", weerlegt Vande Lanotte de kritiek van de bonden.

Vande Lanotte stipt ook aan dat er niet werd geraakt aan de index, iets wat Open VLD nochtans had geëist. "Die index is een thermometer. Die mag je niet weggooien, anders weet je niet wanneer je koorts hebt."

"Het is pas de laatste jaren dat de inflatie in ons land sneller is gestegen dan in de buurlanden. Maar in de periode 2004-2007 bijvoorbeeld is onze loonhandicap ten aanzien van de buurlanden gedaald, ondanks het feit dat we de index hebben", zegt de voormalige minister van Begroting. "We hebben wel afgesproken dat we de energieprijzen gaan beperken om de index in toom te houden. Het is een doorbraak dat dat in het akkoord staat."