Cassatie verwerpt beroep vetsmelter Verkest

Het Hof van Cassatie heeft het beroep van vetsmelter Lucien Verkest en zijn zoon Jan Verkest in het dioxineproces verworpen. Dat proces slaat op de dioxinecrisis die in 1999 tot grote verliezen in de landbouwsector leidde.

Eerder waren de twee Verkests veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan een met uitstel. en dat wegens valsheid in geschrifte en bedrog met koopwaar. Beide mannen vonden dat ze geen eerlijk proces hadden gekregen en stapten naar Cassatie.

Het hof van Cassatie heeft hen nu ongelijk gegeven en de uitspraak tegen hen blijft dus overeind. De zaak lag aan de basis van de dioxinecrisis van 1999. Toen waren giftige stoffen in de voedselketen terechtgekomen en leed de landbouwsector grote verliezen.

Achteraf bleek dat het bedrijf van Verkest mee aan de basis lag van de vervuiling. Dat bedrijf had dierlijk vet gemengd met technisch vet en daarna was dat product terechtgekomen in meng- en veevoeders. 

in dezelfde zzaak zijn ook Jacques en Jacqueline Thill van het Waalse bedrijf Fogra veroordeeld. Hun bedrijf had met giftige pcb's besmette vetstoffen geleverd aan Verkest.