Inflatie op hoogste niveau dit jaar

In november is de inflatie in ons land gestegen tot 3,82% tegenover 3,57% in oktober. Meteen is dat het hoogste inflatiepeil dit jaar.

Volgens minister van Economie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zijn de voorbije maand vooral huisbrandolie (+6,8%), motorbrandstoffen en verse groenten (+13,7%) duurder geworden. Personenauto's en verblijven in vakantiedorpen zijn dan weer goedkoper geworden. De spilindex voor de ambtenarenlonen en de uitkeringen is niet overschreden.

De hoge inflatie is vooral het gevolg van de prijsstijging voor energie. In vergelijking met november vorig jaar is energie gemiddeld 17,6% duurder geworden. Zonder energie zou de inflatie in november beperkt geweest zijn tot 2,05% en in oktober tot 1,8%.

De inflatiestijging is overigens al sinds 2010 aan de gang. Opvallend is ook dat de inflatie bjj ons veel sneller stijgt dan in onze buurlanden. Zo is de inflatie in Duitsland en Nederland de voorbije maand afgenomen.