Norbord in Genk krijgt toch een vergunning

Het bedrijf Norbord in Genk mag uitbreiden van de Vlaamse regering. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft het bedrijf een vergunning daarvoor verleend op voorwaarde dat het binnen de 2 jaar de geurhinder oplost.

De provincie had zich verzet tegen de uitbreidingsplannen van Norbord om elk jaar 360.000 kubieke meter OSB-platen te maken. Nu ligt het productieniveau op 220.000 kubieke meter. Een OSB-plaat is een plaat gemaakt uit verschillende lagen houtschilfers met een vooraf bepaalde vorm en dikte. De schilfers zijn onderling verbonden met een bindmiddel.

De provincie had het vergunningsdossier slechts gedeeltelijk goedgekeurd. In het kader van het openbaar onderzoek bij de aanvraag waren 241 bezwaren ingediend, voornamelijk over geurhinder, gezondheidsproblemen en dergelijke. Van de provincie mocht Norbord blijven voortwerken maar zonder capaciteitsuitbreiding en onder strikte voorwaarden, zoals een tijdsplan om de geurhinder op 5 jaar tijd te laten afnemen.

Het bedrijf was tegen die beslissing in beroep gegaan bij de Vlaamse regering en heeft nu toch een vergunning gekregen om de capaciteit uit te breiden. Dat het bedrijf nu sneller dan gepland de geurhinder moet bestrijden, is aanvaardbaar, stelt de directie.

Buurtbewoner Jos De Clerck uit Diepenbeek zegt dat de hinder soms ondraaglijk is. "Na twee uur had ik tranende ogen en een bittere smaak in de keel. Het is precies alsof ik iets heel slecht gegeten had. De volgende ochtend plakten mijn ogen samen en heb ik ze moeten openwrijven."