Onderdeel arrest Lernout & Hauspie is verbroken

Het Hof van Cassatie heeft een onderdeel van het arrest in het proces Lernout & Hauspie verbroken. De verbeurdverklaringen tegen Jo Lernout en Nico Willaert moeten opnieuw behandeld worden.

In september vorig jaar had het Gentse hof van beroep revisor KMPG en de bank Dexia, als opvolger van Artesia Bank, vrijgesproken. De hoofdbeklaagden Jo Lernout, Pol Hauspie, Nico Willaert, Gaston Bastiaens, tussenpersoon Tony Snauwert werden evenwel veroordeeld. Dat gebeurde ook met KPMG-medewerker William Van Aerde.

De meeste veroordeelden gingen tegen de uitspraak in cassatie en het Hof van Cassatie heeft twee van hen nu voor een deel gelijk gegeven. Zo verbreekt het hof de stelling van de Gentse rechtbank inzake 51.000 aandelen van Jo Lernout en Nico Willaert. Het gaat om aandelen die op effectenrekeningen stonden bij Artesia Bank Nederland en in beslag genomen waren. Het Gentse hof had die aandelen verbeurd verklaard en verder geen bijzondere verbeurdverklaring uitgesproken tegen Lernout en Willaert.

Volgens Cassatie is dat een fout en moet het hof van beroep van Antwerpen zich nu opnieuw over die verbeurdverklaring buigen. De rest van het arrest inzake het faillissement van Lernout & Hauspie in 2001 en het gesjoemel, blijft evenwel geldig. Volgens het Gentse hof hadden de beklaagden investeerders misleid door via nevenbedrijfjes de omzet van L&H kunstmatig op te drijven.