"Langer werken, maar een slechter pensioen"

In heel Groot-Brittannië zijn tienduizenden werknemers uit de publieke sector op straat gekomen om te betogen tegen de besparingen en hervorming van het pensioensysteem. De vakbonden hadden opgeroepen tot een nationale stakingsdag, waardoor scholen, ziekenhuizen en andere openbare diensten getroffen werden.

De pensioenleeftijd in de publieke sector wordt opgetrokken van 60 naar 66 jaar, maar volgens de bonden zullen de werknemers ondanks langer werken en meer betalen, slechtere pensioenen krijgen.

De massale actie komt er in een klimaat van terugvallende groei, stijgende werkloosheid, massale ontslagen in de openbare sector en bevroren lonen.

Zo'n 30 vakbonden hadden de handen in elkaar geslagen voor de staking. Samen hebben ze zo'n 2 miljoen leden. Sommige van die vakbonden voeren voor het eerst in 10 jaar actie. Een vakbond, die van de schooldirecteurs, had nog nooit actiegevoerd in zijn 114-jarige bestaan. In de namiddag volgden er ook verschillende betogingen, waarbij tienduizenden werknemers op straat kwamen.

Van verpleegsters tot vuilnisophalers

Aan de staking namen leraars, reclasseringsambtenaars, ondersteunend personeel bij de politie, ambtenaren, schoonmakers, geneeskundig personeel, verpleegsters, dokters in overheidsdienst, douane, vuilnisophalers, de belastingsdiensten en grenswachten deel. Er waren een duizendtal betogingen en samenkomsten.

Volgens schattingen bleef 58 procent van de 21.700 overheidsscholen in Engeland dicht. In ziekenhuizen moeten operaties worden uitgesteld. De staking is ook goed opgevolgd in Schotland, Wales en Noord-Ierland, waar er geen bussen of treinen reden.

De transportbonden nemen niet deel aan de actie maar toch ondervonden de havens en luchthavens hinder door de staking van de douane en de grenswachten. Op Heathrow zijn tientallen vluchten geschrapt.

De regering heeft gezegd dat de staking van vandaag de economie 500 miljoen pond (580 miljoen euro) zal kosten. De bonden noemen dat getal "fantasie-economie".

Vrees voor nog meer acties

De hervorming van de pensioenen waartegen de staking gericht is, is een onderdeel van de besparingen die de conservatief-liberale regering van Cameron doorgevoerd heeft om het begrotingstekort van 11 procent van het bbp terug te dringen.

De werknemers in de openbare sector moeten van de regering meer bijdragen leveren voor hun pensioen. Bedoeling is om tegen 2014 een jaarlijkse besparing van 2,8 miljard pond (3,3 miljard euro) te bereiken. Voor de werknemers betekent dat dat ze jaarlijks 3,2 procent meer moeten afdragen voor hun pensioen. De regering wil ook de pensioenleeftijd verhogen tot 68 jaar.

De regering zegt dat de pensioenen in de openbare diensten gunstiger zijn dan in de privésector, wat niet eerlijk is voor de belastingbetaler. Ze wil de pensioenen baseren op het gemiddelde loon van de werknemer en niet langer op de lonen van de laatste jaren. Ze heeft de vakbonden daarover een voorstel gedaan dat verworpen is. De bonden hebben al gewaarschuwd dat er nog meer stakingen komen als de regering geen beter voorstel doet. Volgens de bonden moeten de werknemers meer betalen en langer werken voor een slechter pensioen.