De langste formatie ooit is nu helemaal afgerond

Formateur Elio Di Rupo (PS) en de zes onderhandelende partijen hebben vanavond het regeerakkoord inhoudelijk helemaal afgerond, 535 dagen na de verkiezingen. Het akkoord beslaat 185 bladzijden en wordt nog grondig nagelezen. Vandaag kwamen de regulering van de bankensector en de wet-Lejeune nog ter sprake. Volgende week hebben we dan echt een nieuwe regering.

De zes onderhandelende partijen voor een nieuwe regering hebben beslist dat banken die steun krijgen van de overheid niet langer bonussen mogen uitdelen aan hun managers. Het gaat onder meer om Dexia en KBC.

De onderhandelaars willen ook een opsplitsing tussen depositobanken en zakenbanken die zware risico's nemen. De Nationale Bank moet daarvoor een studie uitwerken. Voorts zullen de banken een plan moeten uitwerken om eventuele grote verliezen in de toekomst op te vangen.

Overheidsbedrijven zullen hun managers niet langer mogen uitbetalen via een managementsvennootschap, waardoor ze op zelfstandige basis betaald worden.

Wet-Lejeune wordt strenger bij zware misdrijven

Ook over de verstrenging van de wet-Lejeune is er een akkoord. Die bepaalt dat veroordeelden na eenderde van de uitgesproken celstraf weer kunnen vrijkomen. Dat blijft in de meeste gevallen ook zo, maar voor zeer zware misdrijven - die de dood tot gevolg hebben en die leiden tot straffen van 30 jaar of levenslang - zou dat in de toekomst pas na de helft van de straf kunnen. Bij recidive wordt dat zelfs drievierde.

Uittredend justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) is tevreden dat niet de strafrechter, maar wel de strafuitvoeringsrechtbank bepaalt hoe lang een straf zal duren.

Tot slot was er ook een akkoord over cipiersstakingen. Het protocolakkoord van april vorig jaar wordt samen met het gevangenispersoneel geëvalueerd. Als nieuwe afspraken niet mogelijk zijn, komen er "meer dwingende maatregelen" meldt Belga, maar dat betekent dan wel dat er een minimale dienstverlening wordt ingevoerd.

Di Rupo heeft de bijeenkomst deze middag een tijdlang verlaten. Hij had een afspraak met François Hollande, de Franse presidentskandidaat van de PS. Dat belette de onderhandelaars niet om het regeerakkoord helemaal af te ronden. Iets voorbij 21 uur reden de onderhandelaars naar buiten, zonder commentaar te geven. Er worden pas morgen officiële verklaringen afgelegd.

Het regeerakkoord beslaat in totaal 185 bladzijden. Morgen om half 11 zullen de partij-experts de tekst nalezen. Vanaf 3 uur in de namiddag beginnen de partijvoorzitters dan aan een laatste grondige herlezing van het regeerakkoord.

Een druk weekend voor de nieuwe ploeg

Morgen krijgen de partijvoorzitters en hun rechterhanden dan de kans om alle teksten grondig na te lezen. Vrijdag is er niets gepland, dan is het woord aan de vakbonden die een staking houden.

Dit weekend moet het regeerakkoord de goedkeuring krijgen van de zes partijen. Zaterdag is er een congres van de SP.A, van de MR en van het CDH. Zondag houden de PS, CD&V en Open VLD een congres. Zondagavond komen de partijvoorzitters dan samen om de ministerposten te verdelen. Al wordt die verdeling wellicht al eerder informeel besproken. Het is nog niet duidelijk of er 14 of 15 ministers komen.

Maandag, op dag 540 na de verkiezingen, zou de regering-Di Rupo I dan de eed afleggen. Diezelfde dag wil Di Rupo ook de regeerverklaring afleggen in het parlement. Ten laatste 48 uur later komt er dan de vertrouwensstemming in het parlement.

Als alles dus nog vlot verloopt, wordt ons land op de belangrijke top van de Europese staatshoofden en regeringsleiders volgende week donderdag dus vertegenwoordigd door premier Elio Di Rupo, en niet langer door ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V).