Europa tikt vier grote auditbureaus op de vingers

De Europese Unie bereidt een nieuwe reglementering voor die 's werelds grootste vier auditbureaus verplicht om hun activiteiten op te splitsen om belangenconflicten te vermijden. Het Europese initiatief is een gevolg van de kredietcrisis, die zwakheden en nadelen in het systeem blootlegde.

Momenteel checken vier grote auditbureaus - Ernst & Young, Deloitte, KPMG en PwC - de boekhouding van zowat 85 procent van de bedrijven die interessant zijn voor investeerders in de EU. Volgens de Commissie gaat het eigenlijk om een "oligopolie". De winstmarges van de "Big Four" zou volgens een Britse studie 50 procent hoger liggen dan die van de vier volgende auditbureaus in de rij.

"Het vertrouwen van investeerders in auditbureaus heeft door de crisis een zware klap gekregen en ik denk dat er veranderingen nodig zijn in de sector", zei Michel Barnier, de Europese commissaris voor de Interne Markt (foto). Hij verwees naar misleidende audits over AngloIrish en Lehman Brothers.

Barnier stuurt aan op een flinke hervorming om hun macht te breken. In de Europese Unie zullen ze hun auditactiviteiten duidelijk moeten scheiden van hun niet-auditactiviteiten. Dat moet alle belangenvermenging vermijden in de toekomst.

De auditbureaus hebben al gezegd dat de maatregel alleen de kosten zal verhogen, en dat ze niet zullen leiden tot betere audits.