Groenen verbolgen over afschaffing ecokortingen

Groen! en Ecolo zijn verbolgen over de "drastische" schrapping van fiscale aftrekken voor energiebesparing in het begrotingsakkoord van Elio Di Rupo en de 6 partijen. Volgens de groenen is die schrapping "niet coherent" met het institutioneel akkoord dat zij mee hebben afgesloten.

De afschaffing van enkele fiscale aftrekken voor energiebesparing, die de 6 partijen in het begrotingsakkoord hebben afgesproken, valt niet in goede aarde bij de twee groene partijen. Het gaat dan onder meer over de energiekortingen in de bouwsector en de premie voor minder vervuilende auto's.

"Terwijl de energieprijzen de pan uit swingen en iedereen overtuigd is van de noodzaak van isolatie en hernieuwbare energie, aborteren de zes klassieke partijen zowat alle overheidssteun", reageert Groen!-Kamerfractieleider Stefaan Van Hecke (foto bovenaan) in een persbericht.

Van Hecke wijst er op dat in het institutionele akkoord was afgesproken "dat de federale overheid zich terugtrekt van een aantal domeinen waarin ze vandaag nog onterecht beleid voert". Eén daarvan is energiebesparing. De federale overheid zou daarbij 333,2 miljoen euro overdragen aan de gewesten voor energiebesparende investeringen in woningen, schrijft Van Hecke.

"De zes regeringspartijen doen alsof ze het hele bedrag voor energiebesparing kunnen wegsaneren en dan aan de gewesten zeggen: Sorry, deze budgetlijn is leeg. Die vlieger gaat niet op. Op het moment van de overheveling zal er boter bij de vis moeten zijn. Dat maakt integraal deel uit van het akkoord over de financieringswet," aldus Van Hecke.

Ook Ecolo-kopstuk en Waals minister voor Jeugd, Ontwikkeling en Onderzoek Jean-Marc Nollet (foto in tekst) verklaarde vanmorgen op de RTBF-radio "gechoqueerd" te zijn over de afschaffing. "Op het moment dat in Durban een conferentie over het klimaat begint, beslist de toekomstige regering van België om alle federale maatregelen af te voeren die de groene economie aanwakkeren", reageerde hij.

"En er zullen nog zulke zaken volgen, dingen die we nog niet weten." Volgens Nollet ontbreekt er nog 6 tot 8 miljard euro aan besparingen volgens de plannen van de 6 partijen. "Dus ofwel zijn er nog zaken die verborgen zijn voor de bevolking, ofwel zullen ze de resterende inspanningen doorschuiven naar de gemeenschappen en de gewesten."

In Terzake zei SP.A-onderhandelaar Johan Vande Lanotte dat de groenen zich niet "laten rollen hebben" in het regeerakkoord. Hij denkt dat er een misverstand in het spel is dat moet worden uitgeklaard. Vande Lanotte probeerde nog te zalven door te zeggen dat de premies voor dakisolatie behouden blijven, en dat er ook andere financiële stimuli blijven voor hoogrendementsglas en dergelijke.

Steun staatshervorming intrekken?

Nollet zegt dat Ecolo in dat laatste geval het akkoord voor de financieringswet niet zal goedkeuren. "Ik herinner eraan dat die nog niet is goedgekeurd. Sommigen willen dat uitstellen tot 2014, 2015, maar de federale beslissingen gaan wel meteen in."

Groen! en Ecolo waren betrokken bij het communautaire akkoord, maar werden aan de kant geschoven bij het sociaal-economische overleg. Toch engageerden de partijen zich ertoe om het akkoord over de staatshervorming mee te steunen. De steun van Groen! en Ecolo is noodzakelijk om dat akkoord uit te voeren, zonder hun steun is er namelijk geen tweederdemeerderheid in het parlement.

Bij Groen! klinkt iets mildere taal. Van Hecke herinnert op Twitter aan de belofte van zijn partij om het communautaire akkoord uit te voeren, "maar wel het volledige akkoord he", voegt hij eraan toe. In "Vandaag" op Radio 1 roept hij de regeringspartijen dan ook op om eveneens het volledige akkoord uit te voeren. Groen! zal er volgens Van Hecke bij de omzetting van het akkoord in wetten op letten dat de geplande overheveling wel degelijk plaatsvindt.

Zijn partijgenoot en Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum benadrukte eerder in "Villa Politica" dat Groen! de staatshervorming "zeker" zal goedkeuren. "Het is nu niet aan de orde om de klok terug te draaien, maar we gaan zeker nog een discussie voeren over de niet-overheveling van die middelen, want in dit geval zie je dat de staatshervorming niet coherent is met het begrotingsakkoord."

Overigens vraagt de Vlaamse Confederatie Bouw om de afschaffing van de belastingaftrek voor energiezuinig bouwen niet bruusk stop te zetten, maar een overgangsperiode in te bouwen.

Meest gelezen