"Geen regering op krukken, maar solide ploeg"

De drie Vlaamse onderhandelaars rond de tafel gaan vanavond met een gerust gemoed naar bed. Allen reageren ze erg opgelucht dat er vanavond een finaal akkoord werd bereikt. "Het resultaat is ook geen regering op krukken."

"Moe maar tevreden", zei Wouter Beke (CD&V) aan de uitgang van Wetstraat 16. "De weg was lang en de onderhandelingen hard, maar ons land staat met dit akkoord weer op de sporen. België zat een hele tijd in de knoop en nu is er weer perspectief."

Beke weerlegt ook de kritiek dat deze regering geen lang leven beschoren zou zijn. "Goeie afspraken, goeie vrienden. Bovendien wijst de reactie van de financiële markten en de daling van de spread met Duitsland dat een akkoord echt nodig was."

"Het is ook belangrijk dat we aantoonden dat onderhandelen loont en dat we zo toch iets kunnen bereiken", zei Beke (kleine foto) nog, waarmee hij wilde zeggen dat de N-VA ongelijk had om aan de kant te gaan staan.

Bruno Tobback (SP.A) was vooral opgelucht dat er nu bijna een regering op de been is om de problemen aan te pakken. "Het resultaat is ook geen regering op krukken, maar een solide ploeg die nu een gezamenlijk project voor de komende jaren heeft. "

"Als één van de weinige landen in Europa hebben we een saneringsoperatie zonder dat de pensioenleeftijd wordt opgetrokken, zonder privatiseringen en zonder dat wordt geraakt aan de lonen. We kunnen de mensen in deze crisistijd recht in de ogen kijken."

Tobback wees er nog op dat hij de ongerustheid van de vakbonden begrijpt, maar hij zegt ook dat ze te vroeg op straat komen. "Als ik mensen uit de financiële sector dit communisme hoor noemen, zal dit wel het bewijs zijn dat het allemaal evenwichtig is".

Alexander De Croo (Open VLD, kleine foto)) omschreef het regeerakkoord als "een blauw pak, met een hemd en een das in een andere kleur".

"Het land heeft te lang in instabiliteit verkeerd, maar nu is er eindelijk een regeerakkoord dat een duidelijk project oplevert, het vertrouwen van het buitenland in België herstelt en ons land uit de crisis haalt."

"Dat het zo lang duurde lag ook niet aan de liberalen", zei De Croo nog. "De liberalen kwamen er pas bij na 21 juli en de onderhandelingen begonnen daarna pas in augustus. 110 dagen voor een regeerakkoord is een normale periode." Hij snapt ook niet waarom er morgen betoogd wordt tegen het voorstel. "Het is gewoon niet correct om te zeggen dat het onevenwichtig is. Zij die het meeste roepen dat onze welvaart moet worden behouden, doen er het minste voor."