Actieplan voor duurzame Vlaamse varkenssector

De Vlaamse regering heeft een actieplan klaar om de varkenssector op middellange termijn duurzamer te maken. De sector zit namelijk in een zware crisis. De regering wil daar nu iets aan doen, want het is belangrijk dat de varkenskweek in Vlaanderen blijft bestaan, klinkt het.

De varkenssector zit in moeilijke tijden. In de voorbije tien jaar is het aantal varkenshouders met de helft gedaald. Momenteel zijn er nog 5.000 in Vlaanderen. Volgens de Vlaamse regering is het echter belangrijk dat de varkenskweek in Vlaanderen blijft bestaan.

"Deze sector is heel belangrijk als u de productiewaarde (meer dan 1,3 miljard euro, red.) ervan bekijkt", zegt Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). "Het is een van de belangrijkste sectoren in de land- en tuinbouw. Daarnaast is de sector ook voor de export van onze landbouwproducten heel belangrijk."

De Vlaamse regering wil de varkenssector daarom steunen door middel van het actieplan "De Vlaamse varkenshouderij op weg naar 2020", dat Peeters vandaag heeft voorgesteld op een studiedag voor de sector in Melle.

Het actieplan omvat een pakket van 22 maatregelen waarmee de overheid de varkenssector op middellange termijn duurzaam wil maken. Het is de eerste keer dat een actieplan van die omvang voor de varkenssector tot stand komt.

De maatregelen bevatten onder meer financiële steun en een gloednieuw onderzoekscentrum. Het actieplan komt bovenop eerdere initiatieven van Vlaanderen, zoals de overbruggingskredieten. "Het actieplan focust op twee speerpunten om de positie van de varkenshouder te verbeteren", legt Peeters uit, "namelijk het vergroten van het marktaandeel en het herverdelen van het marktaandeel."

Voor het vergoten van het marktaandeel wordt gepleit voor het behoud van het specifieke Vlaamse fokzeugenbestand en zal het slachten geoptimaliseerd worden. Om het marktaandeel te herverdelen, zal de transparantie verhoogd worden, zullen de financieringsstromen verhelderd worden en de rapportagekosten verlaagd worden.