VSOA wil geweld tegen politie altijd bestraft zien

De afgelopen tien jaar is het aantal gevallen van geweld tegen politiemensen met 14 procent gestegen. Daarbij gaan daders steeds driester te werk. Politievakbond VSOA vraagt de nieuwe regering om een soort draaiboek waarbij daders van agressie tegen politie altijd gestraft worden.

De politievakbond VSOA pleit voor een eenvormige aanpak van geweld tegen politie. Zo moeten ook minder erge feiten altijd gestraft worden met een straf die de dader ook echt voelt. Steden als Kortrijk en Mechelen gebruiken bijvoorbeeld de gemeentelijke administratieve sanctie om daders te beboeten.

Het VSOA wil ook een betere opvang van politiemensen die het slachtoffer zijn van geweld. "Bij een schietpartij wordt de persoon op de plaats van delict gehouden om hem te verhoren of een reconstructie te doen. In andere landen kan die persoon weg van de plaats van delict. We doen dat ook niet met een crimineel, laat staan met een slachtoffer van geweld. De eerste opvang kan beter. Bepaalde korpsen hebben al een collegiale opvang geïnstalleerd. We vragen ook aan andere korpsen om dit te organiseren," legt Vincent Houssin van de vakbond uit.

In het regeerakkoord is afgesproken om geweld tegen politie verder aan te pakken. Het VSOA hoopt dat de politici rekening houden met de verzuchtingen.