"Je kan het niet doen zonder dat mensen het voelen"

SP.A-voorzitter Bruno Tobback "begrijpt de ongerustheid" over het begrotingsakkoord, maar blijft ervan overtuigd "dat dit een begroting is die inspanningen vraagt, maar wel rechtvaardige inspanningen". Dat zei hij in "De ochtend".

Tobback is zich ervan bewust dat iedereen de gevolgen van het akkoord op een of andere manier zal voelen in zijn portemonnee, maar hij blijft erbij dat de lasten zo rechtvaardig mogelijk verdeeld zijn.

"Je kan geen saneringsoperatie doen zoals we die nu doen zonder dat iedereen die op een bepaald moment voelt", aldus Tobback. "Vraag is: verdelen we de lasten rechtvaardig? Ik denk van wel. Kan het beter? Ongetwijfeld. Moeten we er verder over blijven discussiëren? Uiteraard. Maar dit is de enige regering in Europa die op dit moment die operatie in sanering doet zonder de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken, zonder te raken aan de garantie dat het inkomen van gepensioneerden de welvaart zal volgen."

"Ik kan instaan voor de maatregelen waar we mee ingestemd hebben en met de hand op het hart zeggen dat die rechtvaardig zijn. Als blijkt dat we ons vergist hebben, dan gaan we die discussie opnieuw voeren."

Tobback wijst erop dat er sowieso nog overleg is met de vakbonden over heel wat maatregelen in het akkoord. En hij nodigt de bonden meteen uit "om mee na te denken over hoe we de welvaartsstaat die we hebben op de meest moderne manier aan de toekomst kunnen aanpassen. Hoe we dat voor de volgende 50 jaar vormgeven? Hoe we dat op een moderne, sociale en rechtvaardige manier doen?"