"Men drukt een aantal mensen in de armoede"

De vakbonden hebben vandaag betoogd tegen het begrotingsakkoord van de nieuwe regering. Volgens de bonden zijn de lasten onrechtvaardig verdeeld. Jongeren, langdurig werklozen en oudere werknemers worden zwaar getroffen en de koopkracht van veel mensen staat op het spel.

Wacht- en werkloosheidsuitkeringen moeten buiten schot blijven, vinden de bonden. "Men drukt een aantal jonge mensen in de armoede", zegt ACV-voorzitter Luc Cortebeeck in "De ochtend". "Er moet wat worden gedaan aan de werkgelegenheid voor jonge mensen. Maar wat zien we? Zij maken alleen maar kans op zich herhalende interim-jobs, maar niet meer op een kwalitatief goed werk."

Ook oudere werknemers worden te weinig gespaard, zeggen de vakbonden. "Tot nu toe lukken alle plannen van activering van oudere werknemers niet, omdat werkgevers hen gewoon niet moeten hebben." De mogelijkheid om het dan wat rustiger aan te doen of op brugpensioen te gaan, wordt hen nu grotendeels ontnomen.

Cortebeeck geeft toe dat sommige zaken, zoals brugpensioen, moeten worden aangepakt, maar pleit voor een geleidelijke aanpak. Het optrekken van de leeftijd voor brugpensioen en vervroegd pensioen gebeurt nu te bruusk. "Wij gingen naar een stapsgewijze evaluatie gaan van het Generatiepact, maar nu zijn er heel wat mensen die van 2 tot 5 jaar hun brugpensioen opgeschoven zien. Daarnaast wordt tijdskrediet, de landingsbanen, ook teruggeschroefd. Het wordt allemaal moeilijker en deze keer met een schokgolf. "

Daarnaast vrezen de bonden ook nog altijd aanvallen op de index. En dat terwijl fiscale fraude en speculatie onvoldoende worden aangepakt, zegt Rudy De Leeuw van de socialistische vakbond. "De puinhoop die is aangericht door de financiële markten, 11 miljard, moet nu worden opgeruimd en dat wordt afgewenteld op de werknemers in het algemeen en de sociaal gerechtigden."

"Onze boodschap is dat vele mensen echt wel worden geraakt", concludeert Cortebeeck. "Het gaat eigenlijk over onze gewone middengroep, gewone jonge gezinnen, het gaat over de aftrek van hun woning, het gaat over de aftrek van zonnepanelen. Samen met sociaal verzekerden worden zij eigenlijk toch wel zwaar geraakt en wij zeggen, kijk, regering, wij willen met u spreken om te zien op welke wijze een aantal van die maatregelen toch nog wel bijgestuurd kunnen worden."