China zet deur op een kier voor klimaatakkoord

China is bereid om een bindend klimaatakkoord te ondertekenen onder bepaalde voorwaarden. Dat heeft de Chinese toponderhandelaar gezegd op de klimaatconferentie in het Zuid-Afrikaanse Durban.

China is verantwoordelijk voor de grootste uitstoot van broeikasgassen ter wereld. Tot dusver pleitte het vooral voor vrijwillige afspraken. De aankondiging kan een impuls geven aan de onderhandelingen op de klimaattop, die nog tot en met 9 december duurt.

Europa en de ontwikkelingslanden zijn voorstander van een bindend klimaatakkoord. Maar grote spelers als de Verenigde Staten liggen dwars. De Europese Unie probeert de belangrijkste vervuilers te overtuigen om tegen 2015 een bindend akkoord te ondertekenen dat in 2020 wordt uitgevoerd.

Zonder akkoord vervalt in 2012 het Kyotoprotocol. Groeilanden als China en India waren daarin vrijgesteld van enige verplichtingen. De Verenigde Staten onderschreven de Kyoto-akkoorden niet.