Meer dan een ton voedsel in beslag genomen

De politie heeft gisteren in Sint-Agatha-Berchem meer dan een ton voedsel in beslag genomen in vier winkels. Het voedsel werd niet op de juiste temperatuur bewaard of was al volledig bedorven. In de winkels werden ook nog andere inbreuken vastgesteld.

De inbeslagname gebeurde tijdens een grootscheepse controleoperatie waaraan naast de politie ook verschillende inspectiediensten meewerkten, onder meer het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid.

In een eerste winkel ging het om 91 kilo vis die aan een te hoge temperatuur werd bewaard. Daarnaast veroorzaakte de vishandel geurhinder en bleken de prijzen niet correct geafficheerd.

In een tweede zaak namen de politie en inspectiediensten 20 kilo voeding in beslag, terwijl in een derde winkel de elektrische installatie niet gekeurd bleek. Ook hier klopte de prijsaffichering niet. 500 Poolse facturen werden in beslag genomen voor verdere controle.

In een vierde zaak, een snackbar, werden geen inbreuken vastgesteld, in de vijfde winkel werd meer dan een ton aan voedingsmiddelen in beslag genomen, omdat de vervaldata waren uitgeveegd, weggeknipt of gewijzigd. Een hoop tabak waarop geen accijnzen betaald waren, onderging hetzelfde lot. Ook hier klopte de prijsaanduiding niet. Ten slotte bleek de uitbater niet in orde met zijn belastingsaangifte en was hij in het bezit van een verboden wapen.