Middenklasse mag minder aftrekken voor woning

De nieuwe regering-Di Rupo verandert de regels voor belastingaftrek. Het gaat bijvoorbeeld om het fiscale voordeel voor de lening voor een woning en voor pensioensparen. Lage inkomens krijgen meer voordeel, hogere een stuk minder. Dat blijkt uit een lezing van het volledige regeerakkoord, dat u hier integraal terugvindt.

De onderhandelaars hebben gisteravond de laatste hand gelegd aan de teksten voor het regeerakkoord. Het is een document van 184 bladzijden geworden, met daarin een staatshervorming, een splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, een begroting en een regeerprogramma. De voorbije week werden al de grote lijnen duidelijk van wat en hoe de nieuwe regering wil besparen, maar stilaan raken meer details bekend, ook voor wat de gevolgen zijn voor de middenklasse.

Want het zijn vooral gezinnen uit de middenklasse (inkomens vanaf 36.000 euro) die moeten inleveren, onder meer door het aftoppen van de fiscale aftrekbaarheid van de kosten op woonleningen.

"Voor inkomens in de middenklasse en de hogere klasse bieden deze aftrekposten nu nog een vrij aanzienlijk fiscaal voordeel", zegt Jef Wellens, belastingconsulent bij Kluwer, in "Peeters&Pichal" op Radio 1.

Die aftrekposten worden in het nieuwe regeerakkoord genivelleerd. "De voordelen voor al die aftrekposten worden teruggebracht tot één tarief", aldus Wellens. "Dat betekent dat mensen met een lager inkomen die een lening afbetalen, een belastingverlaging gaan realiseren."

Volgens Wellens zullen de hogere inkomens door die hervorming van de aftrekposten een verlies lijden van 350 tot 400 euro per jaar. Maar voor de lagere inkomens kan de belastingwinst oplopen tot 500 euro per jaar. "Het is dus duidelijk een herverdeling van een fiscaal voordeel", aldus Wellens. Maar de herverdeling is duidelijk geen nuloperatie. "Het is een begrotingsmaatregel en moet dus centen opleveren", aldus Wellens. "Het belastingverlies voor de hogere inkomens is in absolute cijfers groter dan de belastingwinst voor de lagere inkomens."

De belangrijkste aftrekpost is natuurlijk de lening voor een woning. Maar de nieuwe regeling geldt bijvoorbeeld ook voor de kosten voor kinderopvang en de giften.