Waar is er hinder door de nationale staking?

De drie vakbonden in ons land houden een nationale actiedag. De top van het christelijke ACV, het socialistische ABVV en de liberale ACLVB hebben alle werknemers opgeroepen om massaal naar Brussel te komen om te betogen tegen de besparingen die de onderhandelende partijen overeengekomen zijn. Waar kan u hinder verwachten?

De meeste hinder van de actiedag zal er op de weg zijn: langere files en minder openbaar vervoer. Alle openbaarvervoersmaatschappijen in ons land zullen hun dienstverlening moeten aanpassen aan het beschikbare personeel.

Heel wat buschauffeurs, tram-, metro en treinbestuurders hebben aangegeven dat ze zullen staken. De meesten zullen vervangen worden door collega's die niet staken, toch is een afgeschafte bus of tram niet uit te sluiten.

De minste hinder wordt verwacht bij het spoor. De vakbonden bij de NMBS zeggen zelf dat het treinverkeer zo goed als normaal zal rijden "omdat de militanten van de vakbonden anders zelf niet op de manifestatie geraken", aldus het ABVV.

Bij busmaatschappijen De Lijn in Vlaanderen en TEC in Wallonië wordt meer hinder verwacht. De Lijn waarschuwt op haar website dat de dienstverlening ernstig verstoord kan zijn. Niet alleen zullen er minder bussen en trams rijden, ook de busbelcentrales zullen draaien op een kleinere bezetting.

Ook op de site van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB wordt gewaarschuwd voor hinder op de metro-, bus- en tramlijnen en bij de verkoopsloketten omdat een deel van het personeel zal deelnemen aan de nationale actiedag. "In functie van het aantal beschikbare bestuurders zullen de belangrijkste lijnen (metro en Noord-Zuidas) prioritair bediend worden."

Omdat het openbaar vervoer verstoord zal zijn, zullen veel mensen de auto nemen om naar het werk te gaan. Daarom zullen er meer files staan dan op een normale vrijdag. In Brussel zelf zal er grote verkeershinder zijn in de buurt van de betoging. De kleine ring wordt rond 10 uur afgesloten.

Privé nam voorzorgen

De bonden verwachten niet dat bedrijven platgelegd zullen worden. Ze hebben immers niet opgeroepen tot een algemene staking, maar hebben hun leden opgeroepen om deel te nemen aan de actiedag en te manifesteren.

Werknemers die willen staken, hebben op voorhand hun baas daarvan op de hoogte moeten brengen. Zo hebben de werkgevers tijdig de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen treffen om de productie draaiende te houden door interim-krachten in te schakelen of het dienstrooster te wijzigen. De vakbonden verwachten om diezelde reden ook niet dat er winkels of grootwarenhuizen gesloten zullen zijn.

De banken zijn vrijdag gewoon open. De meeste filialen hebben de nodige maatregelen genomen om de dienstverlening zoals anders te laten verlopen. Mogelijk sluiten wel enkele bankfilialen die langs de betogingsroute in Brussel liggen, uit veiligheidsoverwegingen, stelt sectorfederatie Febelfin.

Geen post, geen les, geen vuilnis?

Niet overal zal vrijdag post bedeeld worden. Het is moeilijk in te schatten vanuit welke kantoren er geen postbedeling zal zijn. De socialistische postvakbond schat dat in grote centra er meer mensen zullen staken dan in de kleinere gemeenten.

In scholen, ziekenhuizen, rusthuizen en andere publieke instanties kan het personeel ook staken. Daardoor is het mogelijk dat de dienstverlening slechts op een minimum draait. Veel hinder zou dat niet veroorzaken, denken de vakbonden. Sommige leerkrachten zullen mee actievoeren, maar er zal altijd opvang voor de leerlingen zijn.

De huisvuilophaling gebeurt mogelijk niet omdat de ophaalploegen mogelijk meestaken. Als uw afval 's avonds niet is opgehaald, moet u verplicht de vuilniszakken weer binnennemen tot aan de volgende ophaalbeurt. In West-Vlaanderen en in Antwerpen worden problemen verwacht.

Loketten gesloten bij steden en gemeenten

Heel wat steden en gemeenten melden op hun website dat de nationale actiedag allicht "een impact zal hebben" op de loketwerkingen. Meestal gaat het om de loketten voor de aangifte van geboortes, huwelijken, overlijdens en nationaliteiten. Daarbij staat soms expliciet de vraag om op een andere dag aangifte te komen doen.

Ook bij andere diensten die de stad of gemeente aanbiedt, kunnen er problemen zijn door de stakingsdag. Zo waarschuwt de stad Gent dat de werking van de dienst kinderopvang mogelijk verstoord zal zijn en dat er gezocht wordt naar noodopvang. In Antwerpen zal de deur van 31 van de 36 kinderdagverblijven gesloten zijn. Ook 7 van de 8 initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO) in Antwerpen zouden dichtblijven.

Meest gelezen