Werkloosheid in de VS daalt verder

De officiële werkloosheidsgraad in de Verenigde Staten is de voorbije maand gezakt tot 8,6 procent. Dat is het laagste peil sinds maart 2009. Tegenover oktober gaat het om een verschil van 0,4 procent.

Volgens het Amerikaanse departement van Arbeid zijn in november 120.000 jobs meer gecreëerd dan er verdwenen zijn. Dat cijfer lag min of meer in de lijn der verwachtingen. In de privésector zijn 140.000 jobs bij gecreëerd, daar waar analisten hadden gerekend op 150.000 extra. In de overheidssector zijn dan weer 20.000 banen verdwenen.

De cijfers worden ook beïnvloed door het feit dat 300.000 mensen het zoeken naar werk hebben opgegeven. Zij vallen daardoor uit de statistieken.

Positief dan weer is dat de cijfers van de maanden september en oktober naar boven gecorrigeerd zijn. Er zijn volgens de nieuwe cijfers over die twee maanden 72.000 jobs meer gecreëerd dan oorspronkelijk meegedeeld.

In totaal zitten er 13,3 miljoen Amerikanen zonder werk. Sinds het begin van de crisis in februari 2008 zijn er 8,7 miljoen banen verloren gegaan. Daarvan zijn er sindsdien weer 2,5 miljoen gerecupereerd.