Bezorgde betogers voor klimaatakkoord in Brussel

In Brussel hebben enkele duizenden mensen betoogd voor een bindend klimaatakkoord op de klimaattop in Durban, in Zuid-Afrika. Aan de betoging namen milieu-organisaties, vakbonden en jeugdbewegingen deel.

Waarnemers verwachten niet echt veel van de klimaattop in Durban. De betogers in Brussel eisen daden van de wereldleiders. Ze overhandigden hun eisen symbolisch aan de Amerikaanse president Barack Obama, de Chinese president Hu Jintao, EU-president Herman Van Rompuy en Vlaams minister-president Kris Peeters, die voor de gelegenheid in een Flinstone-mobiel zaten.

De betogers willen onder meer dat het beloofde klimaatgeld dringend aan het arme zuiden wordt gestort. "Voor ons land concreet betekent dat dat wij 150 miljoen zouden bijdragen de komende jaren", rekent Sara Van Dijck van de Bond Beter Leefmilieu voor. "Tot op vandaag is daar maar 2 miljoen van uitgekeerd. Daarnaast vragen wij aan de landen hier om naar een uitstootreductie tot 40 procent te gaan in 2020."

Aan de betoging namen milieuverenigingen, vakbonden en jeugdbewegingen deel. "We zien dat het zuiden enorm getroffen wordt - nu al - door alle klimaatveranderingen", zegt Bogdan Van den Berghe van 11.11.11. "Er vallen 300.000 slachtoffers ten gevolge van het klimaat en meer dan 90 procent daarvan valt in het zuiden. "Volgens hem moet de opwarming van de aarde dringend worden aangepakt.

De 17e klimaatconferentie in Durban is begin deze week van start gegaan. De onderhandelingen verlopen moeizaam. Sinds de top in Kopenhagen, 2 jaar geleden, is bijna geen vooruitgang geboekt.

Europa en de ontwikkelingslanden streven naar een bindend klimaatakkoord, maar de Verenigde Staten willen geen grote toegevingen doen, terwijl groeilanden zoals China, India en Brazilië steeds meer broeikasgassen uitstoten.

Zonder akkoord vervalt in 2012 het Kyotoprotocol, dat al uit 1997 dateert.